$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Flensburgska gården

Äldre vykort på korsvirkesbyggnad.

Färgvykort. Malmö. Flensburgska Huset. En handelsgård med anor från slutet av 1500-talet. Är förklarad som byggnadsminne. Foto: Okänd fotograf / Malmö Museer.

  • Södergatan / Skomakargatan
  • 1595, 1870-tal
  • Byggnadsminne

Fastigheten som idag kallas Flensburgska gården består av flera byggnader, där tegelhuset utmed Södergatan uppfördes i slutet av 1500-talet.

Huset tillhör Malmös äldre byggnadsbestånd och är sannolikt en förminskad kopia av det samtida skånska slottet Svenstorp.
 
Flensburgska gården har genom tiderna haft flera ägare och genomgått stora förändringar. På 1930-talet återfick huset mycket av sin ursprungliga karaktär genom en renovering initierad av dåvarande ägaren Eva Flensburg, som också donerade gården till Malmö stad.

Exteriörer Flensburgska gården. Foto: Helena Rosengren / Malmö Museer.

Byggnadsminne

Flensburgska gården är ett byggnadsminne.

Så används byggnaden idag

Byggnaden används som kontor och butikslokaler idag.

sv