$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Flensburgska gården

Äldre vykort på korsvirkesbyggnad.

Flensburgska Huset. En handelsgård med anor från slutet av 1500-talet. Foto: Okänd fotograf / Malmö museum.

  • Södergatan / Skomakargatan
  • 1595, 1870-tal
  • Byggnadsminne

Fastigheten som idag kallas Flensburgska gården består av flera byggnader, där tegelhuset utmed Södergatan uppfördes i slutet av 1500-talet.

Husets historia

Huset tillhör Malmös äldre byggnadsbestånd och är sannolikt en förminskad kopia av det samtida skånska slottet Svenstorp.

Flensburgska gården har genom tiderna haft flera ägare och genomgått stora förändringar. På 1930-talet återfick huset mycket av sin ursprungliga karaktär genom en renovering initierad av dåvarande ägaren Eva Flensburg, som också donerade gården till Malmö stad.

Fick sitt namn efter familjen Flensburg

Flensburgska gården har sitt namn efter familjen Flensburg som ägde fastigheten från 1827 till 1964, då den skänktes till Malmö Stad. Huvudbyggnaden uppfördes år 1595, troligen av rådmannen Helmicke Ottersen. Stilen kan närmast karakteriseras som holländsk senrenässans, i Danmark vanligen kallad Christian IV-stil. Den var inte helt ovanlig i Malmö, där åtminstone fyra liknande byggnader från samma tid är kända, alla dock rivna eller ombyggda.

Renoveringar genom tiderna

I byggnaden bodde i slutet av 1600-talet borgmästaren Söffren Christensson men på 1700-talet förvandlades huset från förnämt borgarhem till kronomagasin. Då fick det också en gulputsad fasad enligt tidens ideal. År 1937 renoverades byggnaden till sitt nuvarande skick. I Flensburgska gården ingår även den vitputsade längan vid Skomakaregatan. Denna byggdes 1876 och ansluter i sitt formspråk till den äldre byggnaden.

Blev byggnadsminne på 60-talet

Gården blev Malmös första kommunala byggnadsminne 1968, och fick därmed det starkaste skydd en byggnad kan få.

Fotografi på en innergård med kullersten, framför ett gult hus står utemöbler.

Foto: Helena Rosengren / Malmö museum.

Byggnadsminne

Flensburgska gården är ett byggnadsminne.

Så används byggnaden idag

Byggnaden används som kontor och butikslokaler idag.

sv