$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Ribersborgs kallbadhus

Foto: Malmö museum.

  • Limhamnsvägen, Brygga 1
  • 1898
  • Byggnadsminne

Ribersborgs kallbadhus eller "kallis" som många kallar det för är plats för både kallbad, massage, annordnade fester och bröllop samt restaurang och fika.

Historik

Historien bakom Ribersborgs kallbadhus är denna. Byggnaden uppfördes 1898 på initiativ av käppfabrikören C. A. Richter och öppnades den 1 juni samma år under namnet Malmö Saltsjöbad AB. Byggnadsmaterialet kom huvudsakligen från ett tidigare badhus som på grund av hamnomläggningen måste rivas. Richter hade köpt in det gamla badet på auktion.

Egen järnvägsstation

Trots den usla sommaren 1898 blev badhuset en publikframgång. En bidragande orsak var att kallbadhuset fick en egen station på järnvägen mellan Malmö och Limhamn. Stationshuset låg i direkt anslutning till den långa badhusbryggan och inrymde även entrén till badet.

Kallbadhuset genom tiderna

Julstormen 1902 förstörde badhuset som restaurerades och byggnaden fick nu det utseende som den alltjämt har. Ett hopptorn uppfördes. Vid tiden för Baltiska utställningen 1914 ordnades simtävlingar på kallbadhuset, som nu kallades för Malmö Simstadion. På trettiotalet blev det modernt med nakenbad varför man byggde ett insynsskydd mellan herr- och damavdelningarna.

Malmö stad tar över ägandet

På fyrtiotalet var kallbadhuset som populärast med cirka 5000 besökare vackra sommardagar. Men sedan minskade antalet badgäster successivt, detta trots att badet 1962 fick sin första vedeldade bastu. 1966 övertog Malmö stad kallbadhuset. En vårstorm 1988 skadade byggnaden svårt. Stadens styrande ville riva den och istället bygga ett nytt kallbadhus någon kilometer närmare centrum, men vårstormen kompletterades med en folkstorm vilken lyckades förmå politikerna att renovera den sönderblåsta byggnaden.

Kallbadhuset i mer nutid

1993 lade Malmö stad ut driften på entreprenad. 1995 blev Ribersborgs kallbadhus förklarat som byggnadsminne. En brand vintern 2001 ledde åter till en omfattande renovering. Byggnaden kräver fortlöpande underhåll. Men kanske är åldrandet också en del av dess charm.

Byggnadsminne

Ribersborgs kallbadhus är ett byggnadsminne sedan 14 augusti 1995.

sv