Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Jörgen Kocks hus

Jörgen Kocks hus, hörnet av Västergatan och Frans Suellsgatan omkring 1925. Foto: Viktor Roikjer / Malmö Museer

  • 1524
  • Frans Suellsgatan
  • Byggnadsminne

Byggherren Jörgen Kock var både myntmästare och borgmästare i Malmö. Den gård han påbörjade 1523 — Jörgen Kocks gård — är stor och representativ. I dag består komplexet av tre delar, där det stora gavelhuset är själva huvudbyggnaden. Detta trevåningshus är uppfört i en stilblandning mellan nordisk sengotik och tidig nederländsk renässans.

Byggnadsminne

Jörgens Kocks gård är ett byggnadsminne .