$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Tunneln

Tunneln. Teckning av Kristian Anderberg 1926

Tunneln. Teckning av Kristian Anderberg 1926

  • Adelgatan 4
  • 1519

Tunneln är ett komplex av äldre hus vid Adelgatan i Malmö. Kryssvalvskällaren räknas som stadens äldsta bevarade byggnad. År 1349 skiftades godset efter riddaren Jens Uffesen Neb mellan hans båda svärsöner, riddaren Niels Hack och väpnaren Jens Lauridsen Panther.

Den malmöitiska delen av godset bestod av en huvudgård, en ladugård och minst åtta uthyresbodar vid dåvarande torget. Av detta återstår idag resterna av fem bodar som ingår i nuvarande Tunneln. Bodarna hyrdes ut till köpmän som nyttjade dem för handel, magasin och bostäder.

År 1519 uppförde Jacob Nickelsen det höga, sengotiska trappgavelhuset ovanpå Tunnelns källare. Början av 1500-talet är en tid fylld av religiösa och politiska konflikter. Tunneln slets mellan olika intressen. Men mot slutet av seklet lyckades Jacob Fechtil återsamla byggnaderna till en ägare och startade ett värdshus i källaren.

Rekonstruktion av Tunneln i början av 1500-talet

Rekonstruktion av Tunneln i början av 1500-talet

Milsten från 1676

Milsten från 1676

Så används byggnaden idag

Idag är byggnaden Tunneln ett hotell.

sv