$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Pildammsskolan

Gamla Pildammsskolan

  • 1889
  • Kapellgatan 11

En hel del kända Malmöbor har fått sin folkutbildning på gamla Pildammsskolan.

”Den tjugoåttonde augusti 1905 vandrade en gosse från Södra Förstadsgatan, snyggt och ordentligt klädd, iväg till Pildammsskolan för att inskrivas som elev i småskolans första klass hos klasslärarinnan Alma Nilsson. Fastän gossen var mera glad åt lekar än åt böcker, fick han snart goda betyg och hade få fråndagar: under tredje skolåret ståtar han i betyget med siffran 2 – det betydde AB – i både kristendomskunskap, svenska språket och räkning.” Gossen hette Hjalmar Gullberg och han skulle med tiden bli en av Pildammsskolan mest berömda elever (citatet ovan är hämtat från Carl Fehrmans Hjalmar Gullberg-biografi, utg. 1958.) Andra gossar som skulle kunna konkurrera med Hjalmar om epitetet skolans mest berömde elev är Edvard Persson, Jan Malmsjö, Bo Widerberg, Gustav Möller och Sveriges statsminister Per Albin Hansson. Alla har de gått på gamla eller nya Pildammsskolan i Malmö, inbegripet Kommunala mellanskolan (se nedan). Gossarna i rockgruppen Wilmer X inte att förglömma.

Att reda ut historien bakom alla skolor kring Johanneskyrkan i Malmö är inte det lättaste. Södra Förstadens folkskola även kallad Pildammsskolan – senare gamla Pildammsskolan – är äldst och ritades av arkitekten John Smedberg.  Den stod klar 1889 och var den största folkskola som dittills hade byggts i Malmö, en imponerande tegelröd byggnad i tre våningar fritt på sin skolgård. Gamla Pildammsskolan låg strax norr om Johanneskyrkan och revs 1985.

Kommunala mellanskolan längre ner på Rådmansgatan – tidigare Pildammsvägen – ritades av arkitekten Salomon Sörensen och byggdes 1924. Mellanskolan var en fortsättning på folkskolan och ledde fram till realexamen. När jag gick här i början på 1960-talet hade skolan bytt namn till Johannes samrealskola och dessutom införlivat den gamla Pildammsskolan, där de yngsta klasserna hade sina lokaler. Morgonbön hade vi i Johanneskyrkan.

Flickläroverket – tidvis kallat Statens flickläroverk, tidvis Källängens flickläroverk – låg strax söder om Johanneskyrkan, mellan Kommunala mellanskolan och kyrkan. Flickläroverket stod klart 1935, arkitekterna bakom byggnaden var två, August Ewe och Carl Melin. Läroverken var i äldre tid segregerade, pojkar här och flickor där. På 1960-talet hade man lättat på restriktionerna. Jag minns att man kunde stöta på en och annan pojke bland alla flickorna på Källängen. Dock var det strängt förbjudet att besöka grannskolan.

Johannes samrealskola utökades sedan med ett gymnasium och kallades under några år Johannes samrealskola och kommunala gymnasium. Men 1966, året innan jag tog min studentexamen, bytte skolan namn igen och kallades rätt och slätt för Pildammsskolan. Som sådan slukade den så småningom också flickläroverket. Men år 2000 var det slut. Pildammsskolan upphörde. Lokalerna övertogs av Öresundsgymnasiet. 2006 lämnade också detta området, som idag domineras av köpcenter, kyrka och citytunnelstation.


sv