$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Pildammstornet

Pildammstornet. Foto: Berndt Johnsson, Malmö museum.

  • Pildammsvägen 17
  • 1903

Ett av Malmös mest omtyckta symboler, det gamla vattentornet, är över 100 år gammalt.

Tornet stod klart 1903 på minnesrik mark. Här uppdämdes nämligen Korrebäcken för cirka 420 år sedan och Malmö fick den första Pildammen.

Vattenverket

Vattnet leddes härifrån i två trärörsledningar till en brunn på Stortorget. Malmö fick därmed den äldsta i samhällelig regi ordnade vattenförsörjningen i Sverige. Brunnen ligger idag bevarad under marken.

Ett modernt vattenverk norr om de nu utvidgade Pildammarna stod klart 1867. Där pumpades vattnet, efter att ha gått igenom filter och med ångmaskiners hjälp, ut i nya gjutjärnsrör.

Det var en teknologi som kunde tillfredsställa både behovet av renare vatten men även vatten levererat till husens olika etager. Med stigande vattenbehov fick vi 1879 både Bulltoftaverket och Kirsebergstornet.

Vattenverket tas ur bruk

Efter år 1900, då den starkt vattenförande och mycket rena Alnarpsströmmen exploaterades, bortföll behovet av Pildammsverket. Reservoarersättningen blev Pildammstornet, ritat av arkitekten Harald Boklund.

Stadens trycknivå på + 31 m blev även tornets trycknivå. Olyckligtvis blev volymen endast 400 m³ , vilket innebar att tornet större delen av dagen inte kunde fylla sin funktion.

Med behovet att öka ledningstrycket avställdes de båda äldre tornen 1916 och ersattes av Södervärnstornet. Pildammstornets kulturfunktion är dock intakt.

sv