Under februari-maj 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Pildammstornet

Pildammstornet. Foto: Berndt Johnsson / Malmö Museer

Ett av Malmös mest omtyckta symboler, det gamla vattentornet, är över 100 år gammalt.

Tornet stod klart 1903 på minnesrik mark. Här uppdämdes nämligen Korrebäcken för cirka 420 år sedan och vi fick den första Pildammen.

Vattnet leddes härifrån i två trärörsledningar till en brunn på Stortorget. Malmö fick därmed den äldsta i samhällelig regi ordnade vattenförsörjningen i Sverige. Brunnen ligger idag bevarad under marken.

Ett modernt vattenverk norr om de nu utvidgade Pildammarna där vattnet, efter att ha gått igenom filter, med ångmaskiners hjälp pumpades ut i nya gjutjärnsrör, stod klart 1867.

Det var en teknologi som kunde tillfredsställa både behovet av renare vatten men även vatten levererat till husens olika etager. Med stigande vattenbehov fick vi 1879 både Bulltoftaverket och Kirsebergstornet.

Efter år 1900, då den starkt vattenförande och mycket rena Alnarpsströmmen exploaterades, bortföll behovet av Pildammsverket. Reservoarersättningen blev Pildammstornet, ritat av arkitekten Harald Boklund.

Stadens trycknivå på + 31 m blev givetvis även tornets, men olyckligtvis blev volymen endast 400 m³ , vilket innebar att tornet större delen av dagen inte kunde fylla sin funktion.

Med behovet att öka ledningstrycket  avställdes de båda äldre tornen 1916 och ersattes av Södervärnstornet. Pildammstornets kulturfunktion är dock intakt.

 
2011-05-13    /  Eber Ohlsson, Skånska vattentornssällskapet

Litteratur

Malmö - den törstande staden. 2007.
Ohlsson, Eber, Svenska vattentorn. 2004.
Pildammstornet. Bilder från VA-verkets arkiv och Eber Ohlssons samling. 1996.
Ranby, Henrik, Harald Boklund. Kosmopolitiskt, regionalt och nationalromantiskt i Skånes arkitektur 1890-1930. 2002.

Länkar

Skånska vattentornssällskapet