$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Pildammstornet

Pildammstornet. Foto: Berndt Johnsson / Malmö Museer

  • Pildammsvägen 17
  • 1903

Ett av Malmös mest omtyckta symboler, det gamla vattentornet, är över 100 år gammalt.

Tornet stod klart 1903 på minnesrik mark. Här uppdämdes nämligen Korrebäcken för cirka 420 år sedan och vi fick den första Pildammen.

Vattnet leddes härifrån i två trärörsledningar till en brunn på Stortorget. Malmö fick därmed den äldsta i samhällelig regi ordnade vattenförsörjningen i Sverige. Brunnen ligger idag bevarad under marken.

sv