$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Bulltofta flygplats

  • 1923
  • Bulltofta

Bulltofta flygplats var mellan 1923-1972 Malmös största och viktigaste flygplats, när den 1972 lades ner ersattes den av flygplatsen vid Sturup. Idag har platsen blivit både bostadsområde och park.

Historik

På 1815 års karta finns namnet Bulltofta med ett antal byggnader markerad. Hundra år senare har platsen utvidgats och benämns Bulltofta gård. Där finns även då en slottsbyggnad. Redan 1346 är Bulltofta angivet Booltoftare.
 Kronprinsens Husarregemente kom till Malmö 1897. Regementet hade Bulltofta till sitt övningsområde fram till 1927.

Bulltoftas historia, som flygplats inleddes tidigt, redan 1914 utlystes en ballongflygtävling här. Tre ekipage ställde upp, två tyska och en svensk ballong skulle flyga över Östersjön. Men den svenska ballongen slutade sin färd i Bulltoftas grusbackar.
 

Kapardrama 1972

Den 15 september 1972 ägde Sveriges första och hittills enda kapardrama rum på Bulltofta. En SAS DC-9-21 med 92 personer ombord kapades av kroatiska terrorister under en flygning mellan Stockholm och Göteborg och tvingades landa på Bulltofta. Efter förhandlingar med dåvarande justitieministern Lennart Geijer släpptes passagerarna och en summa pengar garanterades kaparna.

sv