Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Kirsebergs vattentorn

Foto Charlotte Högström

  • Vattenverksvägen
  • 1879

Kirsebergs vattentorn har huvudsakligen varit bostäder men ledde under sin tid som vattentorn vatten under Vattenverksvägen.Men redan efter några år stod det klart att tornets roll som vattenförsörjare skulle bli kort. Malmös befolkning växte explosionsartat och vattentornets kapacitet var redan från början underdimensionerad. 

1879 stod vattentornet färdigt, 27 m högt inklusive det så kallade "ståndröret". Hela 93 000 kr kostade det att bygga. Vattnet till tornet leddes från nybyggda Bulltofta vattenverk.

Historik

I samband med första världskriget byggdes vattentornet om till nödbostäder för fattiga familjer. 1916 var allt klart och de första familjerna kunde börja flytta in. Trångboddheten var stor och i de 30 en- och tvårumslägenheter som tornet rymde bodde cirka 200 personer! Under andra världskriget användes tornet som tillfälliga bostäder för flygflottiljen F10:s soldater under deras tjänstgöring på Bulltofta flygplats.
 
Under 60- och 70-talet blev vattentornet en hemvist för socialt utslagna personer. Efter en lång tid av förfall köptes tornet in av ett privat fastighetsbolag som skapade attraktiva hyreslägenheter här. Många av lägenheterna har en fantastisk utsikt över både Malmö och Köpenhamn.