$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Rosengårds herrgård

Foto Urszula Striner

  • 1817
  • Rosengård

Rosengårds herrgård, som stadsdelen är uppkallad efter, ligger i området. Numera används den bland annat till teaterverksamhet.

Den ligger som en gräddbakelse uppe på kullen, Rosengårds herrgård, och det har den gjort sedan 1817. Då byggde nämligen tullfiskalen Svedin Karström detta corps de logi till sin stora egendom på 350 tunnland, som han köpt på auktion sex år tidigare. Svedin flyttade själv in på gården 1819 tillsammans med hustru och barn. Första hustrun, Ulrika Dahl, dog ung och henne sörjde han djupt. Därför lät han uppkalla en annan av sina gårdar efter henne, denna finns fortfarande inne på nuvarande Östra kyrkogården och heter Ulricedahl.

sv