$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

S:t Pauli kyrka

St Pauli kyrka sedd ovanifrån.

Foto: Marko T Wramén/Svenska kyrkan

  • Kungsgatan 17
  • 1879

Rundkyrka som invigdes 1882 och ligger på en bred boulevard mitt i blickfånget på det trädkantade breda promenadstråket Kungsgatan.

Under åren 1882 respektive 1880 invigdes S:t Pauli i Rörsjöstaden och Caroli kyrka i den gamla stadskärnan. Båda kyrkorna har Stockholmsarkitekten Emil Langlet som upphovsman. Han framhöll centralformen som ideal och var specialist på centralkyrkor. Han ritade flera liknande kyrkor runt om i landet. Det viktiga var att det heliga ordet kunde höras av hela församlingen och att prästen syntes tydligt.

Det separata koret var, enligt Langlet, en kvarleva från den katolska tiden och inte nödvändigt i en protestantisk kyrkobyggnad. Pauli kyrka dominerar blickfånget i den regelbundet utlagda planen för Rörsjöstaden. Kyrkan, vars plantyp är den hexagonala, blev Langlets största och mest påkostade centralkyrka. S:t Pauli är uppförd i gult tegel på en hög granitsockel och försedd med mittorn omgivet av tolv mindre torn.

sv