Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Katrinetorp

Katrinetorp

Foto: Bojana Lukac

  • Axel Danielssons väg
  • 1813

Äldre gård från 1700-talet som idag är ett omtyckt utflyktsmål för blomsterälskare. Här kan du läsa mer om gårdens historia som representerar den nya tidens inträde i Malmöområdet.

Arkitektur

Byggår: 1813
Arkitekt: Anders Lundberg (byggnad), Hinric Nyman (landskap)
Byggherre: Erland Bager

Katrinetorp byggdes i en intressant brytningstid mellan klassicistiska ideal och romantik. Den frontonprydda nordfasaden med sin strama symmetriska karaktär bär klara 1700-talsdrag, medan sydfasaden snarare bär Malmöempirens mjukare stil från det tidiga 1800-talet.

Historik

I slutet av 1700-talet var det många burgna malmöborgare som köpte mark i stadens utkanter. En av dessa var Samuel Johan Björkman. Han hade 1796 gift sig med Anna Catharina Bager och troligen var det svärfadern, Peter Bager — ägare till närliggande Petersborg som tipsade svärsonen om att marken var till salu.

Med stor iver började Björkman bygga, och gården fick namn efter hustrun. Catharinetorp, idag Katrinetorp. Korsvirkeshus, stall, loge och fähus. En allé planterades. Syftet med gården var inte i första hand att ge förtjänst, utan det planerade boningshuset skulle snarare tjäna som statusmarkör. För den uppåtsträvande borgarklassen var det ett ideal att efterlikna den godsägande adeln och ett flertal herrgårdsliknande byggnader uppfördes i Malmö. Katrinetorp är en av dem som finns kvar.