$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Hippodromen (Hipp)

  • Kalendegatan 12
  • 1899
  • Byggnadsminne

1899 invigdes Hippodromen i ett expansivt Malmö som var på väg att bli en storstad och med önskan om att bli en av Skandinaviens metropoler. Hipp med sin cirkus, restaurang, biljard, festsal, café och Malmös första hiss var ett stort steg på vägen.

Historik

Malmöbor kallar sitt nöjespalats vid Kalendegatan för Hipp. Det officiella namnet vid invigningen 1899 var Hippodromen, ett ord med ursprung i det grekiska språket. Det betyder hästkapplöpningsbana och började under 1800-talet användas som beteckning för cirkusbyggnad.

Storstadsambitioner

Den här sortens byggnader etablerades i de större städerna på kontinenten under senare delen av 1800-talet. Helt i linje med de storstadsambitioner som fanns i Malmö, vid tiden för förra sekelskiftet, väcktes önskningar om en cirkusbyggnad i staden. Detta inspirerade några inflytelserika herrar till att 1898 bilda Aktiebolaget Hippodromen.

Arkitektur

Företrädare för Aktiebolaget Hippodromen företog en studieresa i Danmark och Tyskland där det fanns flera exempel på cirkusarkitektur. En av drivkrafterna bakom projektet, storbyggmästare C L Müller bjöd in arkitekt Theodor Wåhlin till resan. Müller hade tidigare anlitat honom för sina nybyggnader i staden.

Fasad som andades jugend

Arkitekt Theodor Wåhlin lät cirkuskomplexets fasad få en utformning som andades jugend och som speglade byggnadens funktion. Den hästskoformade portöppningen och skulpturdetaljer som häst- och lejonhuvud, apor och hästskor berättar än idag om den ursprungliga cirkusverksamheten.

Byggnadsminne

Hippodromen är ett byggnadsminne.

Så används byggnaden idag

Byggnaden används idag som teaterlokal som drivs av Malmö stadsteater och restaurang/festlokal.

sv