$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Fiskehoddorna

Äldre fotografi på fem små hoddor som står på rad, och bredvid dem längst bort, står det mycket högre garveriet.

Fiskehoddorna och Garverimuseum. Foto: Okänd fotograf / Malmö museum.

  • Banérskajen
  • 1956

De välbekanta fiskehoddorna vid Malmö museum började uppföras under andra hälften av 1800-talet.

Fiskehoddornas historia i Malmö

Under 1900-talets andra hälft minskade åter fiskets betydelse för Malmö. Fisken importerades och handeln övertogs av grossister. Hoddorna hotades av nedläggning. De få yrkesfiskare som ännu var verksamma på 1950-talet donerade sina hoddor till Malmö museum med förbehållet att de skulle få använda bodarna under sin livstid.

Vad vore Malmö förutan stekt sill? Utan sill vore Malmö förmodligen inte alls, ty det var med sillfisket under tidig medeltid som byar, så småningom städer uppstod längs Skånes kuster. Arkeologiska lämningar visar att det fiskades sill i Malmö redan i slutet av 1100-talet.

Äldre fotografi på en grupp människor med vuxna och barn som sitter vid ett bord och äter. Framför sig har de en upp och nedvänd liten fiskebåt och i bakgrunden syns fiskehoddorna.

En fiskarefamilj fikar vid "hoddorna". Foto: Gunnar Lundh / Malmö museum.

Sillfisket i Malmö förr

Under senmedeltiden hade sillfisket vuxit till nära nog en industri. Hansans koggar levererade salt och tomtunnor från Lüneburg och återvände med tunnorna fulla av saltad sill för den europeiska marknaden. I Skanör låg den stora sillmarknaden, men man beräknar att bara från det dåtida fiskeläget Malmö såldes 11 000 ton sill per år till köpmännen från Lübeck. 

Men från och med 1500-talet minskar sillfisket successivt. Sillen gick inte till som tidigare och fisket som engagerat nästan alla Malmöbor blir en verksamhet för specialister. Yrkeskategorin fiskare uppträder i skattelängder och rättsprotokoll.

Efter att Malmö blivit svenskt 1658 stagnerade staden och det var först med hamnens utbyggnad i slutet av 1700-talet och industrialismen på 1800-talet som befolkningen började växa igen. Alla måste ha mat och fisket erbjöd billig sådan. Antalet yrkesverksamma fiskare ökade nu kraftigt.

Äldre fotografi på två män. Den ena mannen står upp i dörröppningen till en hodda, och den andra sitter ner i dörröppningen och håller en glasflaska i sin hand.

Foto: Gunnar Lundh / Malmö museum.

Arkitektur

De välbekanta malmöitiska fiskehoddorna började uppföras under andra hälften av 1800-talet. Hoddan var ursprungligen en enkel enrumsbod uppförd av lådbrädor. Senare kom en tvårummare, hög och smal i två våningar. På övervåningen förvarades redskapen och på bottenvåningen satt man och arbetade med näten. Då som idag skedde fiskkommersen i ett stånd framför hoddan. Fiskehoddorna flyttades från Citadellkajen till Banérkajen 1956. Av de 30-tal hoddor som skulle rivas räddade Malmö museum de bäst bevarade från olika tidsepoker

Så används fiskehoddorna idag

Fiskehoddorna är idag ett unikt och alltjämt levande inslag i gatubilden. Från några av fiskehoddorna säljs det än idag färsk fisk.

sv