$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Malmö teater

Malmö teater

Malmö teater. Ur Malmö museers fotosamlingar.

  • 1807-09
  • Centrum

Initiativtagaren till Malmö Theater var borgmästare Nordlindh, Gustav IV Adolfs värd vid kungens långvariga Malmöbesök 1806-1807. Teaterbyggnaden uppfördes under åren 1807-1809 vid Gustav Adolfs torg, uppkallat efter majestätet.

Otacksamma! Du älskar honom ännu! — Men denna rival skall ej längre hindra framgången af mina önskningar och uppflamma svartsjukans lågor i mitt hjerta! — Grefven tvekar förgäfves; han måste följa mitt råd, och i morgon skall den förhatlige Alfreds död sätta mig i besittning af Emmas hand... 

Så kunde det låta från Malmö Theaters scen en januarikväll 1830 när skurken Donald i Slottet Glenthorns Capell inviger publiken i sina planer.
 

sv