Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Bulltofta vattenverk

  • Rännemästaregatan 3
  • 1879

Inbäddat i lummig grönska och med ringvägens intensiva trafik bullrande utanför, ligger Bulltofta vattenverk. Genom denna anläggning har det i 130 år passerat vatten som så småningom hamnat i våra kranar.

Under de sista decennierna av 1800-talet blev behovet av en fungerande vattenförsörjning för det växande Malmö alltmer akut. Smittsamma sjukdomar som tyfus och kolera spreds via dricks-vattnet. Trycket i ledningarna var ofta svagt vilket ledde till att brandkåren hade svårt att bekämpa de talrika bränderna.