$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

S:t Petri kyrka

St Petri kyrka sedd ovanifrån.

Foto: Marko T Wramén/Svenska kyrkan

  • Göran Olsgatan 4
  • 1300-talet

Kyrka med rötter tillbaka till 1300-talet i centrala Malmö.

Sankt Petri kyrka i centrala Malmö är byggd som en basilika med tre skepp och tvärskepp i en stil kallad baltisk tegelgotik, den invigdes i början av 1300-talet.

Den nuvarande gotiska kyrkan har haft en äldre romansk föregångare, "Ecclesie Malmögh inferiori", omnämnd 1269. Byggnadens läge kan med stor sannolikhet lokaliseras till området för nuvarande S:t Petri kyrka. Den katedralliknande kyrkan var Danmarks största stadskyrka.

Historik

Kyrkan genomgick en genomgripande renovering runt 1850. Vid denna förstördes nästan all äldre träinredning. Golvet i hela kyrkan var täckt av gamla gravstenar. Dessa togs upp och de flesta sönderslogs. Åren 1904-1906 försökte domkyrkoarkitekten återställa det som undgått förödelsen femtio år tidigare. I sydöstra hörnet av kyrkogården låg sedan början av 1400-talet kyrkans medeltida latinskola. Denna lämnades 31 oktober 1827 för nya lokaler.

Arkitektur

Den nuvarande gotiska kyrkan har haft en äldre romansk föregångare, "Ecclesie Malmögh inferiori", omnämnd 1269. Byggnadens läge kan med stor sannolikhet lokaliseras till området för nuvarande S:t Petri kyrka. Den katedralliknande kyrkan, som uppfördes i baltisk tegelgotik ca 1300, var och förblev Danmarks största stadskyrka.

Förebild för grundplanen var den höggotiska Mariakyrkan i Lübeck — en treskeppig tvärhusbasilika med omgångskor. Uppförandet har utförts i etapper efter en enhetligt utarbetad plan, där högkoret med koromgång, kapellkrans, transept samt två travéer tillhör det äldsta byggnadsskedet. Kring huvudbyggnaden grupperar sig flera kapellbyggnader.

sv