$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Beijerska huset

  • Norra Vallgatan
  • 1534
  • Byggnadsminne

Beijerska huset är uppfört 1872-73 och ligger på ett representativt läge utmed Norra Vallgatan, som på den tiden var Malmös fina fasad mot Öresund.

Historik

Beijerska huset är uppfört 1872-73 och ligger på ett representativt läge utmed Norra Vallgatan, som på den tiden var Malmös fina fasad mot Öresund. På baksidan är huset sammanbyggt med det Rosenvingeska huset, en byggnad från 1500-talet med fasad mot Västergatan.

Trots dagens benämning på huset så hette byggherren Gustav Adolf Hedman. Han var grosshandlare och ägare till Rosenvingeska huset. Det hus han lät bygga 1872-1873 svarade väl mot de olika funktioner som en grosshandlare kunde behöva med bland annat praktvåningar, kontor och butiker samt magasinsdel. 1917 övertog firman G & L Beijer huset och det ombyggdes till kontor.

Arkitektur

Beijerska huset är ritat av arkitekten Helgo Zetterwall, som under senare delen av 1800-talet var en av landets ledande arkitekter. Zetterwall använde sig av historiska stilarter som han ofta tolkade på ett personligt sätt.

Det palatsliknande Beijerska huset är inspirerat av senrenässansens franska slottsarkitektur, vilket avspeglar sig i de högresta taken och den symmetriska, ljusputsade fasaden med framskjutna hörnpartier markerade av två pilasterprydda hörnrisaliter. De tidigare rikt utsmyckade balkongerna på andra och tredje våningen togs bort när huset kontoriserades 1917.

Byggnadsminne

Beijerska huset är ett byggnadsminne.

  • Namn: Beijerska huset och Rosenvingeska huset
  • Fastighetsbetckning: Jörgen Kock 3
  • Ursprunglig användning: Flerbostadshus med lokaler
  • Uppfört år: 1534, 1870-tal
  • Byggnadsminne: 1993-12-14
sv