Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Centralstationen

Malmö Centralstation 1901. Ur Malmö Museers fotosamlingar

Malmö Centralstation 1901. Ur Malmö Museers fotosamlingar

  • Skeppsbron 1
  • 1872
  • Byggnadsminne

Nuvarande stationshus, ritat av arkitekten A.W Edelsvärd, har genomgått ett antal ombyggnader genom åren.

Historik

Järnvägen mellan Malmö och Lund öppnades den 1 december 1856, men Malmö station stod klar först 1858. En pampig byggnad med tillhörande banhall i trä och tre spår.  Dessvärre förstördes stationsbyggnaden redan 1866 i en anlagd brand. Endast det västra tornet kunde räddas. Detta står alltjämt kvar och minner om Malmös äldsta järnvägsstation.
 
Ett nytt stationshus, ritat av arkitekten A. W. Edelsvärd, invigdes 1872. Otaliga ombyggningar till trots är det detta vi alltjämt ser framför oss när vi idag tänker på Malmö Centralstation. Den första ombyggnaden genomfördes 1891. En stor, välvd banhall i järn och glas skyddade fyra nya spår. Vinkelrätt mot den gamla byggnaden byggdes nu också ett trevåningshus i rött tegel. Det innehöll, då som nu, lokaler för administration.

Byggnadsminne

Centralstationen är ett byggnadsminne.