$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Centralstationen

  • Skeppsbron 1
  • 1872
  • Byggnadsminne

Nuvarande stationshus, ritat av arkitekten A.W Edelsvärd, har genomgått ett antal ombyggnader genom åren.

Järnvägen var första steget mot ett globaliserat samhälle. Den 1 december 1856, på kung Oscar I:s namnsdag, invigdes sträckan Malmö–Lund som en av Sveriges första. Med järnvägen blev människorna, varorna, till och med boskapen flyttbara på ett sätt man aldrig kunnat ana. Man kunde möblera om hela landskapet, flytta samhällen, föra bränsle och energi dit det behövdes.

För någon född på 1800-talet var den ett mirakel, helt plötsligt kortades en flera dagars resa till några timmar. Tankesätt förändrades, standardtid infördes, allt skulle nu vara snabbare och effektivare. Dessutom skapade järnvägen ett nytt landskap när nya städer och samhällen uppstod vid dess knytpunkter.

Historik

Sverige fick sin första järnväg relativt sent. Det var många som var misstänksamma mot utvecklingen. Ny teknik var farlig, det ansågs att det fanns en risk att järnvägen skulle göra människor svaga och lata.

Den Malmöfödda greven Adolf Eugene von Rosen (1797-1886) var den som till slut lyckades väcka intresset för svenska järnvägar. Under 8 år i mitten av 1800-talet bearbetade han allmänheten och statsmakterna till förmån för sin idé att bygga ut järnvägar i landet.

Arkitektur

Malmö Centralstation stod färdig 1858, två år efter det att järnvägen mellan Lund och Malmö invigts första gången. En pampig byggnad med tillhörande banhall i trä och tre spår. Stationen låg då i stadens utkant men nära färjorna till Köpenhamn som gick från Inre hamnen alldeles framför stationsbyggnaden. Byggnaden förstördes dock till stor del redan den 14 december 1866, vid en anlagd brand. Endast det västra tornet kunde räddas. Detta står alltjämt kvar och minner om Malmös äldsta järnvägsstation.

Byggnadsminne

Centralstationen är ett byggnadsminne.

Äldre fotografi av stationsbyggnaden.

Centralstationen. Foto: C.V Roikjer/Malmö Museer.

sv