$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Centralstationen

  • Skeppsbron 1
  • 1872
  • Byggnadsminne

Nuvarande stationshus, ritat av arkitekten A.W Edelsvärd, har genomgått ett antal ombyggnader genom åren.

Järnvägens historia i Sverige

Sverige fick sin första järnväg relativt sent. Det var många som var misstänksamma mot utvecklingen. Ny teknik var farlig, det ansågs att det fanns en risk att järnvägen skulle göra människor svaga och lata.

Den Malmöfödda greven Adolf Eugene von Rosen (1797-1886) var den som till slut lyckades väcka intresset för svenska järnvägar. Under 8 år i mitten av 1800-talet bearbetade han allmänheten och statsmakterna till förmån för sin idé att bygga ut järnvägar i landet.

Malmö blev slutstation

I samband med att riksdagen beslutade om ett järnvägsnät bestående av stambanor som skulle byggas i statlig regi, var de första och mest prioriterade järnvägarna de som utgick från Stockholm söderut mot Göteborg och till Skåne för kontinentaltrafiken.

Ursprungligen fanns det flera tänkta slutstationer för Södra stambanan: Ystad, Helsingborg på grund av närheten till Danmark, och Malmö. Malmölinjen segrade så småningom mycket tack vare att Malmö var den hamnen som låg närmast Köpenhamn, att Malmö redan hade byggt ut sin hamn ett par decennier tidigare och att universitetsstaden Lund anslöts till järnvägsnätet.

Äldre fotografi på ankomsthall, det är högt i tak och taket är välvt. I hallen arbetar personer.

Ankomsthallen på Malmö Centralstation. 1929-03-19. Foto: Ragnar Küller/Malmö museum.

Stationshuset brinner

Malmö Centralstation stod färdig 1858, två år efter det att järnvägen mellan Lund och Malmö invigts första gången. En pampig byggnad med tillhörande banhall i trä och tre spår. Stationen låg då i stadens utkant men nära färjorna till Köpenhamn som gick från Inre hamnen alldeles framför stationsbyggnaden. Byggnaden förstördes dock till stor del redan den 14 december 1866, vid en anlagd brand. Endast det västra tornet kunde räddas. Detta står alltjämt kvar och minner om Malmös äldsta järnvägsstation.

En teckning där Malmö centralstation står i brand. Det slår lågor från fönstren. Framför stationen står massor av folk.

Teckning - Malmö C. brinner, 14.12.1866, Foto: Alfred B. Nilson/Malmö museum.

Nytt stationshus invigdes 1872

Ett nytt stationshus, ritat av arkitekten A. W. Edelsvärd, invigdes 1872. Otaliga ombyggnationer till trots är det detta vi alltjämt ser framför oss när vi idag tänker på Malmö Centralstation. Med tiden anslöts fler banor till stationen och då behövdes fler spår och större banhallar. En stor ny välvd banhall i järn och glas med 4 nya spår stod klar 1891. Utmed Skeppsbron uppfördes också en byggnad av rött tegel i två våningar som skulle innehålla lokaler för administrationen, i vinkel mot stationsbyggnaden.

Nuvarande banhallen 1924

År 1924 byggdes den nuvarande banhallen med sina bågformade takbjälkar i trä. Arkitekten till denna byggnad var Folke Zettervall. Samma år fick även byggnaden som vetter ut mot Skeppsbron sin tredje våning och den tidigare stationsbyggnaden i sydosthörnet, med sina fyra spår, blev Malmö lokalstation. Lokalstationen hade egen ingång, eget biljettkontor och egen väntsal, men kunde också nås från den nya centralhallen via perrongen.

Byggnadsminne

Centralstationen är ett byggnadsminne.

sv