Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Ebbas hus

Ebbas hus

Ebbas hus, foto av Nils Helge Isaksson / Malmö Museer.

  • Snapperupsgatan 10
  • 1910-tal

Ebbas hus är Malmös minsta museum. Ett gathus med bostad från 1910-talet där tiden har stått stilla. Kvar finns vedspisen, zinkvasken, vindskammaren och utedasset.

Stadsmätaren Jöns Olsson köpte huset 1873 — det var då cirka hundra år gammalt — och bodde här med sin familj till sin död. Det övertogs av sonen Olof, som 1911 flyttade hit med hustru och barnen Ebba och Ture. Ebba skulle bli kvar nästan hela sitt liv.

Kvarteren kring Snapperupsgatan har aldrig tillhört Malmös mer fashionabla. I början av nittonhundratalet var prostitution vanlig här. Granne med Ebbas hus låg Concordiaträdgården, ursprungligen ett "syndens näste", men när godtemplarorden köpt trädgården bytte den karaktär. Mitt emot Ebbas hus låg Asylen — eller tosingaanstalten, som man sa då.