$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Boggivagnen

  • 1951-53, 1962
  • Köpenhamnsvägen 6

Arkitekterna hade ambitionen att ge sina byggnader en egen identitet, vilket här ledde till den ovanliga takform som gett benämningen "boggivagnarna"

Under 1950-talet gestaltade arkitektduon Jaenecke & Samuelson tillsammans en lång rad uppmärksammade byggnader, vilka kännetecknas av ett anmärkningsvärt djärvt och expressivt formspråk — en radikal modernism i jämförelse med samtida svensk arkitektur. Arkitekterna hade ambitionen att ge sina byggnader en egen identitet, vilket här kom till uttryck i den ovanliga takform som gett husen epitetet "boggivagnarna".

Historik

Huset i korsningen av Mariedalsvägen och Köpenhamnsvägen var ett av de första som Jaenecke & Samuelson ritade tillsammans. När huset stod klart flyttade arkitekterna själv in sitt kontor på översta våningen. Efterhand gestaltades på detta kontor, många av Malmös nya områden och byggnader under 1950-talet.

1962 uppförde MKB ett i princip likadant boggivagnshus på fastigheten bredvid. Detta byggdes samman med en bilhall i ett plan och ett punkthus i tretton våningar. Bilhallen ar idag ombyggd till livsmedelsbutik. Inne på gården byggdes ett underjordiskt garage för ca 95 bilplatser. Tio år senare tillkom ett andra femvåningshus, en bilhall i ett plan (nu butik) och ett punkthus i 13 våningar.

Arkitektur

  • Tillkomsttid: 1951—53, 1962
  • Arkitekter: Fritz Jaenecke & Sten Samuelson
  • Byggherre: MKB
  • Fastighetsbeteckning: Kronborg 8 och 9
  • Byggherre: MKB

 
Boggivagnarnas fasader karaktäriseras av att dess vitmålade betongkonstruktion är synlig och skapar ett mönster, vilket är karaktäristiskt för Jaenecke och Samuelsons arkitektur. Facken är fyllda med rött maskinslaget stavtegel från Veberöd, staplat utan förband för att markera dess karaktär av beklädnad. Fasadernas uppbyggnad för tankarna till ett slags modernt korsvirke.

Entréerna är omsorgsfullt utformade med omfattningar av träpanel. Balkongerna utgör en viktig del av fasaduttrycket, med sina fronter i vitmålad betong med gjutet mönster. På husens gårdssida löper arkader i vit betong längs första våningen, en detalj som är kännetecknande för Jaenecke och Samuelson. Genom att omväxlande förlägga lägenheternas kök och vardagsrum mot gata respektive gård har man undvikit att huset fått en uppenbar baksida.  

Fasadutsmyckningar

Mot gården är utfackningarna grönputsade och mot gatan fins konstnärlig utsmyckning i form av ett konstverk i italiensk glasmosaik. Konstverket heter "Krumelur" och är gjort av inredningsarkitekten och konsthantverkaren Ingvar Engdahl (1928-1992). Det är samtida med byggnaden och stilen är typisk för 1950-talet.

På höghusets bottenvåning mot väster finns fasadutsmyckningen "Utomhussymfoni" från 1964 av konstnären Elsa Björk-Liselius (1915-2007). Mot Kronborgsvägen på samma hus sitter en skulptur, "Sagoskeppet", av Elma Oijens (1907-1992) från 1968.

sv