Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Centralposthuset

Centralposthuset är ett av Malmös byggnadsminnen. Foto Olga Schlyter

  • Posthusplatsen
  • 1906
  • Byggnadsminne

Byggdes 1906 på uppdrag av Kungliga Generalpoststyrelsen. Arkitekt var Ferdinand Boberg, en av den tidens mest hyllade svenska arkitekter.

Historik

Centralposthuset i Malmö byggdes 1906 på uppdrag av Kungliga Generalpoststyrelsen. Arkitekt var Ferdinand Boberg, en av den tidens mest hyllade svenska arkitekter.

Arkitektur

Byggår: 1900—06
Arkitekt: Ferdinand Boberg
Byggherre: Kungliga Postverket

Det monumentala Posthuset är ett av landets främsta exponenter för nationalromantisk arkitektur eller som den dåtida arkitekturkritiken uttryckte det: "En heder för svensk byggnadskonst". Byggnadens hörntornskupoler jämfördes då med Marmorkyrkan i Köpenhamn och Invaliddomen i Paris. Just de genombrutna tornkrönen är karaktäristiska för Ferdinand Bobergs arkitektur och ger byggnaden dess kraftfulla uttryck.

Byggnadsminne

Centralposthuset är ett byggnadsminne.