$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Centralposthuset

  • Posthusplatsen
  • 1906
  • Byggnadsminne

Det monumentala posthuset är ett av landets främsta exponenter för nationalromantisk arkitektur eller som den dåtida arkitekturkritiken uttryckte det: "En heder för svensk byggnadskonst".

Historik

Centralposthuset i Malmö byggdes 1906 på uppdrag av Kungliga Generalpoststyrelsen. Arkitekt var Ferdinand Boberg, en av den tidens mest hyllade svenska arkitekter. Postens utformning och strategiska läge speglar tydligt Malmös storstadsambitioner.

Ferdinand Boberg hade ett par år tidigare även utfört ritningarna till Centralposthuset i Stockholm och var en av landets ledande arkitekter omkring sekelskiftet 1900. Han var ansvarig för den arkitektoniska utformningen av några av tidens stora utställningar, bl a Baltiska utställningen i Malmö 1914.

Arkitektur

Byggår: 1900—06
Arkitekt: Ferdinand Boberg
Byggherre: Kungliga Postverket

Byggnadens hörntornskupoler jämfördes vid tiden för färdigställandet med Marmorkyrkan i Köpenhamn och Invaliddomen i Paris. Just de genombrutna tornkrönen är karaktäristiska för Ferdinand Bobergs arkitektur och ger byggnaden dess kraftfulla uttryck. Mot den mäktiga mörkröda byggnaden med stora odekorerade tegelytor kontrasterar mittpartiets entréutbyggnad med huggna dekorationer i röd sandsten från Öved.

Byggnadsminne

Centralposthuset är ett byggnadsminne.

sv