Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Fridhemsborg

Fridhemsborg på 1920-talet.

  • Fridhemsvägen 2
  • 1916

Fridhemsborg var ursprungligen en byggnad om cirka 1200 kvadratmeter fördelade på 40 rum. En makalös villa i två våningar — utifrån sett närmast ett tempel med snusbruna kolonner — ritad av en tysk arkitekt i tidens tyska stil, så främmande för samtida svensk arkitektur.

Den har haft flera namn i folkmun; Engeströmska villan efter konsuln och konsulinnan Engeström som lät bygga huset 1916, Sockerburken eftersom konsuln var chef för Malmö sockerfabrik och slutligen Gubbahuset efter de fyra figurer i porfyr som en gång prydde taket — representerande de fem sinnena, påstod elaka tungor bara för att strax tillägga att Smaken saknades. I själva verket representerade figurerna Vetenskapen, Konsten, Handeln och Industrin och karaktäriserade därvid snarare husets senare ägare, Einar Hansen. Men villan hette egentligen Fridhemsborg.
 Byggnaden ligger likt en praktfull solitär i sin trädgård, eller snarare park, på Limhamnsvägen med utsikt över Öresund.