$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Fridhemsborg

Exteriör Fridhemsborg. Foto: Jenny Eliasson / Malmö Museer.

  • Fridhemsvägen 2
  • 1916

Fridhemsborg är en av de kvarvarande patriciervillorna som kantade Limhamnsvägen från Ribersborg till Limhamn i början av förra sekelskiftet.

En makalös villa i två våningar — utifrån sett närmast ett tempel med kolonner — ritad 1913 av en tysk arkitekt i klassicistisk stil, så främmande för dåtidens svenska arkitektur som vid den tiden istället präglades av böljande jugend och stram nationalromantik.

Äldre foto på medelålders man i hatt och uniform.

Porträtt av konsul Max Engeström, 1900. Foto: Carl Wilhelm Roikjer / Malmö Museer.

Historik

Fridhemsborg uppfördes 1916 som privatbostad åt grosshandlaren och den belgiske konsuln i Malmö Max Engeström (1867-1930) och hans hustru konsulinnan Margarete Eckhardt (1875-1950). Max var son till Edvard Engeström, en av grundarna av Malmö Sockerfabriks AB. 1894 inträdde Max i faderns firma och efterträdde honom bland annat som verkställande direktör.

På kort tid, kring tiden för förra sekelskiftet, hade det uppstått en överproduktion av socker i Sverige pga omfattande skattelättnader för sockerindustrin. Inför den hårdnande konkurrensen fusionerades år 1907 sockerbruken i Skåne till Svenska Sockerfabriksaktiebolaget, SSA. Max Engeström inträdde då i dess styrelse.

Arkitektur

Byggnaden ligger likt en praktfull solitär i sin trädgård, eller snarare park, på Limhamnsvägen med utsikt ut över Öresund. Villan hade ursprungligen 40 rum och var hela 1200 kvadratmeter stor. Det var och är få förunnat att kunna stoltsera med en så stor privatbostad. Att arkitekten till detta palats hämtades från Tyskland är kanske inte så konstigt, eftersom konsulns hustru Margarete härstammade därifrån.

sv