$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Gamla riksbanken

  • Östergatan 32
  • 1888
  • Byggnadsminne

Riksbankhuset har en fasad i en italiensk nyrenässans och ligger på malmös gamla huvudgata, Östergatan.

Gamla Riksbankshuset, byggt 1888, har ett utseende likt ett italienskt renässanspalats. Det ger med sina solida röda tegelmurar och sin rika dekor intryck av både säkerhet och stabilitet, karaktärsdrag som ofta förknippas med bankväsendet.

Historik

Riksbankens första avdelningskontor öppnades 1824 i Göteborg, tätt följt av det i Malmö 1831. Dessa kom till för att fylla tomrummet när den tidiga formen av affärsbanker, så kallade diskonter, gått i konkurs.

Riksbanken monopol på utgivning av sedlar

På 1890-talet var Riksbanken den största banken i landet i fråga om att ge lån till näringsliv och allmänhet. Efter den kraftiga expansionen och efter att Riksbanken fått monopol på utgivning av sedlar, fanns det 24 kontor 1910.

På kontoren bedrevs kassa- och lånerörelse till allmänheten, köp och försäljning av premieobligationer och riksgäldskonto, förvaltning av olika typer av investeringskonto för företag samt givetvis kontanthantering såsom lagerhållning, utlämning samt äkthets- och kvalitetskontroll.

Riksbanken på Östergatan byggdes av John Smedberg 1886. Det inrymde därefter Malmö Stadsarkiv från början av 1960-talet till 1991, då man flyttade till nya lokaler. Interiörer från ca 1990. Foto: Fastighetskontoret / Malmö stadsarkiv.

Arkitektur

  • Byggår: 1886
  • Byggherre: Malmö Stad
  • Arkitekt: John Smedberg

För det nya huset i Malmö anlitades arkitekt John Smedberg, som hade egen verksamhet och som också undervisade vid och sedermera ledde Malmös tekniska skola. Han hade efter examen i Stockholm gjort utlandsstudier i Paris och Italien. Flera av Malmös offentliga byggnader ritades av Smedberg.

Kombinerade historiska stilar

I flertalet av sina verk kombinerade Smedberg olika historiska stilar till egna kompositioner men till Riksbanken valde han att ge byggnaden en enhetlig italiensk nyrenässansdräkt. Detta var säkert ett mycket medvetet val eftersom bankväsendet hade sitt ursprung i Italien. Byggnaden är tydligt influerad av Riksbanken i Berlin.

Byggnadsminne

Gamla Riksbanken är ett byggnadsminne .

Så används huset idag

Idag används huset som kontorslokaler.

sv