Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Gamla riksbanken

Gamla riksbankshuset
  • Östergatan 32
  • 1888
  • Byggnadsminne

Riksbankhuset har en fasad i en italiensk nyrenässans och ligger på malmös gamla huvudgata, Östergatan.

Historik

År 1831 öppnade Riksbanken ett avdelningskontor vid Östergatan i ett ganska oansenligt empirhus från 1812. Verksamheten ökade och 1880 inköpte man resterande delar av kvarteret och utlyste en arkitekttävlan. Detta var ett led i det omfattande utbyggnadsprogram där Riksbanken byggde nya avdelningskontor i rikets samtliga residensstäder.
 
Läget för den nya bankbyggnaden kan förvåna, eftersom det nya huvudstråket i Malmö var en nord-sydlig axel från hamnen mot Gustav Adolfs torg. Vid det medeltida gatutorget där banken valde att etablera sig låg dock redan flera andra banker och fortfarande kantas gatan av bankkontor.
Riksbanken lämnade byggnaden 1956. Det var då aktuellt att riva huset men det kom istället att hysa Malmös stadsarkiv till 1991. Huset är byggnadsminne sedan 1995.

Arkitektur

  • Byggår: 1886
  • Arkitekt: John Smedberg
  • Byggherre: Malmö Stad

Efter att flera förslag refuserats, godkändes slutligen John Smedbergs ritningar 1886. Smedberg var från Stockholm men verksam i Malmö och är att betrakta som en lokal arkitekt. Övriga Riksbanksbyggnader i landet ritades oftast av arkitekter som hade sin bas i Stockholm. I flertalet av sina verk kombinerade Smedberg olika historiska stilar till egna kompositioner men till Riksbanken valde han att ge byggnaden en enhetlig italiensk nyrenässansdräkt. Detta var säkert ett mycket medvetet val: byggnaden är tydligt influerad av den tio år äldre riksbanken i Berlin. Eftersom bankväsendet hade sitt ursprung i Italien var stilvalet för de båda byggnaderna naturligt.

Byggnadsminne

Gamla Riksbanken är ett byggnadsminne .