$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Johannesskolan

Äldre fotografi på Johannesskolan, en stor byggnad i tegel. Framför skolan finns en stor gräsmatta.

Foto: Okänd fotograf / Malmö museum.

  • 1909
  • Nikolaigatan 7

Johannesskolan var vid tiden för sin tillkomst inte bara Malmös största folkskola, utan även en av Nordens modernaste skolor med plats för 1500 elever.

Historik

Johannes folkskola vid Nikolaigatan uppfördes 1909 efter ritningar av arkitekten John Smedberg (1851-1913).

1842 beslutade Sveriges riksdag om att allmän folkskola skulle införas, varvid det krävdes av alla av Sveriges socknar på landsbygden och församlingar i städerna att de inom fem år skulle ordna skollokaler och anställa lärare.

Skolor för barn fanns emellertid långt tidigare på många håll i landet, men blev nu obligatorisk. Genom kyrkans undervisning kunde huvuddelen av befolkningen läsa redan i början av 1700-talet. Läskunnigheten kontrollerades då vid så kallade husförhör.

Äldre fotografi på barn vid tre långbord. Framför sig har de tallrikar med en gryta eller soppa. Vid det ena bordets kant står en kvinna i vitt förkläde.

Barnbespisning i Johannesskolan. Foto: Okänd fotograf / Malmö museum.

Arkitektur

Johannesskolans arkitektur är, liksom den närliggande Johanneskyrkan, jugendinspirerad med inslag av nyklassiska stilar som romerska rundbågar samt gotiska spetsgavlar och frontoner. Skolans praktfulla entré och huvudtrappa inramas av rustika granitpelare och exteriören påminner om ett engelskt medeltidsslott.

Äldre foto på stor skolbyggnad.

Johannesskolan vid Nikolaigatan. Foto: Ulf Runehammar / Fastighetskontoret /Malmö stadsarkiv.

Så används byggnaden idag

Johannesskolan används fortfarande som skolbyggnad för grundskolan.

sv