Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Per Albins barndomshem

Per Albin Hanssons barndomshem

Per Albin Hanssons barndomshem

  • Per Albin Hanssons väg 91-93

Text

Per Albin Hansson föddes 1885 i ett hus i Fosie vid den väg som idag bär hans namn. Han tillbringade sina barnaår och sin ungdomstid i Malmö. I tjugoårsåldern inledde Per Albin sin politiska karriär. Han blev riksdagsman för Socialdemokraterna (1918-46), statsråd (1920-26), partiledare (1925-46) och Sveriges statsminister (1932-46). Per Albin Hansson dog 1946.
 
Per Albin Hanssons barndomshem låg i ett långt hus med flera lägenheter. Hans föräldrar —  Kjersti Persdotter och Karl Hansson — bodde i gavellägenheten åt söder och här föddes även syskonen Sigfrid, Nils Edvin och Johan. Bostaden innehöll två små rum och ett litet kök. I huset fanns en affär. Byggnaden renoverades 1988. Den var då förfallen och det fanns de som menade att den borde rivas. Men att bevilja rivningstillstånd för en "landsfaders" födelsehem var inte politiskt gångbart. Istället beslöt man sig för att rusta upp huset.
 
HSB, BPA-Bygg, ABF, Folksam och Malmö Arbetarkommun stod som byggherrar med fackföreningsägda BPA-Bygg som totalentreprenör. BPA-Bygg bekostade större delen av renoveringen.

Per Albin  som ung

Per Albin som ung

Arkitekt Ingeborg Kildetoft från Malmö planerade ombyggnaden och under stark tidspress renoverades huset. En byggnadssnickare, en murare och två målare förvandlade det till den klenod det är i dag. Ytterväggarna visade sig bestå av lera som stampats i en yttre och en inre form till en homogen vägg, vilken måste förstärkas och rätas upp för att putsen skulle hålla framöver. Fönster och dörrvalv var slagna av lertegel och måste muras om med bränt tegel. Alla innerväggar var murade med lertegel, liksom skorstensmurarna. De senare var så brända att de rasade vid minsta beröring. Byggnaden fick inte förses med synliga värmeradiatorer. Golvbjälkarna riktades och på dem lades nytt golv av vackra furubrädor. Fönster och dörrar förnyades.

Invigningen av Per Albin Hanssons renoverade barndomshem skedde under festliga former och förrättades av den legendariske muraren från Malmö, f.d. statsrådet Torsten Nilsson. Han hade varit medlem av Per Albins regering. Byggnaden innehåller idag en museidel och en samlings- och konferenslokal. I museidelen finns förutom bilddokument om Per Albin också några av hans efterlämnade ägodelar, bl.a. en portfölj och en cylinderhatt.

Per Albin Hanssons barndomshem

Per Albin Hanssons barndoms-hem sköts främst på ideell basis av pensionärer. Här kan man äta mackor till ett facilt pris. Våfflor serveras under de talrika träffarna i samlingssalen då grupper och organisationer som står arbetarrörelsen nära möts. Man kan även hyra huset för privata tillställningar. Per Albin Hanssons födelsehem har en stödförening,men denna saknar resurser för allmänna visningar.
 
Som en av de medverkande vid restaureringen upplevde jag en obeskrivlig känsla av högtid när jag kunde beröra detaljer i lägenheten från den legendariske Per Albins Hanssons uppväxt. Här tog han sina första steg ut i livet för en karriär som idag är svensk 1900-talshistoria.