$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Skyddstorn

Foto på skyddstornet

Skyddstornet

  • 1940-tal
  • Västra Hamnen

Byggnaden som är den enda i sitt slag i Sverige är ett skyddsrum, troligen byggt runt 1940.

Inne i ett hörn på de äldsta delarna av Kockums gamla varvsområde finns ett märkligt bygge. Som en sagans rymdraket, konformad och med spetsigt tak, överväxt av vildvin. Byggnaden som är den enda i sitt slag i Sverige är ett skyddsrum. Det byggdes troligtvis 1940, året efter andra världskrigets utbrott. Denna typ av bunker var vanlig i Tyskland och kallades Spitzbunker eller Winkeltürme, efter sin konstruktör Leo Winkel. Han fick patent på sin design 1934 och de följande åren byggdes i Tyskland 98 Winkeltürme av fem olika typer. De var menade att vara skydd mot flygbombning för fabriksarbetare och järnvägspersonal och placerades oftast i industriområden.

Varför Kockum valde denna modell är oklart. Kanske var det omöjligt att bygga ett skyddsrum under jord på grund av närheten till vattnet. Det 18 meter höga tornet skulle rymma över 100 personer. Det har förmodligen aldrig använts, men står där nu som ett industriminne eller varför inte som ett konstverk.

Närmsta gatuadress till skyddstornet: Stora Varvsgatan 6A.

sv