$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

August Palm

Fotografi på ett äldre vykort med August Palm

Svensk socialistisk, och framför allt socialdemokratisk, pionjär och agitator, till yrket skräddare.

  • 1849-1922

Tidigt i november 1881 publicerade tidningarna i Malmö en annons om ett möte. Detta skulle handla om socialismen och hållas på självaste Gustav Adolfs-dagen, den sjätte november. Dagen var nog inte vald av en slump utan menad som en utmaning mot borgerligheten. Platsen var Hotell Stockholms stora sal på Baltzarsgatan och talare var August Palm, en skräddare från Fårabäck i Skåne.

Uppväxt och skolgång

Vem var denne August Palm, som väckte så stor uppståndelse en novemberdag i Malmö? August Palms far var skollärare i Fårabäck, som låg i Södra Sallerups socken en bit utanför Malmö. Här föddes August i februari 1849. När fadern dog skingrades familjen. Modern och ett par av syskonen hamnade på fattighuset, medan August och en äldre bror flyttade till olika orter i Skåne. August som var tio år gammal sattes i lära hos en skräddare vid namn Nils Persson. När lärotiden var slut efter fyra år flyttade Palm till Malmö. Vid arton års ålder gav han sig ut på gesällvandringar i Danmark och Tyskland. Efter några år slog han sig ner i Haderslev i Schleswig. Här mötte han såväl kärleken, sin blivande hustru Johanna Persdotter, som socialismen.

Politiskt aktiv

Palm blev alltmer aktiv, och som en ledande kraft bland socialisterna blev han utvisad ur Tyskland för omstörtande verksamhet och förd över gränsen till Danmark. Där kom han också att motarbetas av etablissemanget, och han valde då att flytta tillbaka till Malmö som var en stad i snabb förändring. Palm grundade tidningen Folkviljan i Malmö mars 1882 och efter flytten till Stockholm 1885 startade han tidningen Social-Demokraten.

Hamnade på Långholmen 1888

Palms budskap var inte populärt hos myndigheterna, och 1886 dömdes han till tre månaders fängelse efter ett tal som ledde till dom för "smädelse av regering och riksdag". Palm föreslog från sin cell på Långholmen 1888 att det socialdemokratiska förbundet skulle ombildas till ett parti. Året därpå blev detta verklighet. Men Palm var en stridbar person och ständig agitator som också kom i opposition mot sitt eget parti vid ett flertal tillfällen.

Symbol för arbetarrörelsens historia

Det finns flera bilder av personen August Palm och han har också kommit att stå som symbol för en rad centrala episoder i arbetarrörelsen historia. Palm har ofta beskrivits som braständare och stridsmänniska. Han försakade mycket för att kunna agitera för sin socialistiska vision. Han fick utkämpa strider med poliser och andra myndighetspersoner, han satt i fängelse i ett par omgångar och hans familj levde i stor fattigdom. Palm använde inte sällan humorn som vapen. En veteran som kände honom berättar att det i samband med ett av Palms möten i Stockholm kom fram två borgerliga snobbar. De lyfte artigt på sina hattar och frågade: "Hur är det egentligen med ert sociala system, haltar det inte en smula?" Palm som själv var halt svarade: "Jo, för all del, men det gör jag också."

sv