$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Gustaf Pålsson

Pålssonhuset Kjeglinge No 2
  • 1897-1987

Legendarisk kommunalman, fjärdringsman, hembygdsvårdare från Oxie.

På Käglingevägen 147 — vid den landsväg som en gång sades dela Sverige i två likvärda hälfter — ligger en gård från enskiftestiden i början av 1800-talet, nu en minnesgård över det bondeland som i skolböcker förr kallades Sveriges kornbod.

Efter den i Oxie-bygden legendariske kommunalmannen Gustaf Pålsson (1897-1987), fjärdingsman (polis), hembygdsvårdare men enligt egen utsago "viktigast av allt körkevard i Glostorp i tretti´ åur", visas den idag som "Pålssonhuset".
 
"Kjeglinge No 2"i den samlade byn på "Kjeglinge Bytompt" flyttades bit för bit efter enskiftet 1806 och byggdes upp på drygt tre tunnland invid landsvägen. Så småningom skulle gården omfatta elva tunnland — sådär en 7-8 fotbollsplaner att försörja en familj på. Ett så litet ställe på den bördiga slätten kallades förstås "småställe" eller "koställe".

sv