$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Werup, Jacques

Foto på Jacques Werup

Foto: Fredrik Ekblad / Bonnierförlagen.

Poet på liv och död. Men också romanförfattare, översättare, estradör, jazzmusiker, sångare, skåning, Malmöbo och kosmopolit.

  • 1945-2016

Jacques Werup, som föddes i Malmö 1945, var utan tvekan en mångsidig person. Han debuterade 1971 med romanen Returbiljett Polen på Albert Bonniers förlag. I Swiss made (1975) gör författaren upp med sin borgerliga bakgrund. Hemstaden (1981) är en kritisk granskning av Malmös utveckling mot anonymitet och likriktning. Malmö är också miljön för större delen av Shimonoffs längtan (1983) och är en tragikomisk skildring av exilens villkor.

Genombrottet

Genombrottet kom 1979 med Casanovas senare resor, som belönades med Stora romanpriset. Tjugo år senare utkom Den ofullbordade himlen, som handlar om Elsa Andersson, Sveriges första kvinnliga flygare. Jan Troells film Så vit som en snö, är baserad på Werups roman.

Blev poet under militärtjänstgöringen

Han har själv berättat att han blev poet under militärtjänsten, i mitten av 60-talet. Istället för att medverka i övningarna simulerade han sjukdom, för att få tid att läsa. ”Poesin verkade som rena förförelsekonsten. Jag fick kraft att uthärda plågan och piggnade till på mitt gömställe, regementsbiblioteket, känslans och fantasins tillflykt i en stram verklighet”, skriver han i sista diktsamlingen Du har funnits här. Poesi på liv och död, som utkom 2015. En självbiografisk essäbok och samtidigt en hyllning till de poeter som följt honom genom livet. Boken avslutade ett författarskap som sträckte sig över 4 decennier.

sv