$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Alexander Roslin

Målning med självporträtt av Alexander Roslin.

Självporträtt målat 1790.

Svensk porträttmålare från Malmö. Från 1750-talet var han i huvudsak verksam i Paris. I Paris vann Roslin stor ryktbarhet och invaldes i franska konstakademin.

  • 1718-1793

Barndom och utbildning

En av sin tids mest berömda konstnärer föddes i Malmö den 15 juli 1718, närmare bestämt i gård nr 337, belägen där Hamngatan ligger nu. Han var son till distriktsläkaren Hans Roslin och hans hustru Katarina Wertmüller. Släkten kom ursprungligen från Stockholm. Alexander Roslin tillbringade sina sex första år i Malmö. Sedan flyttade familjen, först till Kristianstad och sedan till Karlskrona där Hans Roslin blev amiralitetsläkare.

Alexander påbörjade en utbildning till skeppsbyggare, vilket innebar att han bibringades grunderna i teckningskonst. Hans begåvning uppenbarades. Arton år gammal antogs han som elev till hovmålaren Georg Engelhard Schröder i Stockholm.

Började som porträttmålare

Alexander Roslin stannade fem år i Stockholm. Efter en kort tid i Göteborg återvände han 1742 till Skåne. Här etablerade hans sig som porträttmålare, fick sina första betydande beställningar av representanter för den skånska aristokratin, vilket sedan ledde till att han fick kontakt med markgreven av Brandenburg-Culmbach, som 1745 inviterade honom till Bayreuth. Roslin stannade i två år varefter han kunde fortsätta till Italien.

Utbildning i Italien

Vi vet inte så mycket om Alexander Roslins utbildning och umgänge under hans italienska studieår. Känt är att han först kom till Venedig och att han sedan också besökte Ferrara, Bologna och Florens, där han invaldes i konstakademien 1748. I Neapel och Rom stannade han i nästan två år. I Parma porträtterade Roslin hertigen Don Felipe av Bourbon och utrustad med ett rekommendationsbrev skrivet av hertiginnan kunde konstnären sedan fortsätta till Frankrike. Paris var under sjuttonhundratalet världens och konstens centrum, och också målet för Alexander Roslins konstnärskarriär.

Franska konstakademien

I Paris togs Alexander Roslin emot som en mästare. Han anlände 1752 och stannade livet ut. Redan 1753 blev han invald i den prestigefyllda franska konstakademien, en sällsynt ära med tanke på att han var av utländsk härkomst. Valet visar att han inte bara hade en osedvanlig talang utan också betydande försänkningar inom aristokratin.

Damen med slöjan

Han gifte sig 1759 med pastellmålaren Marie-Suzanne Giroust. Henne har han porträtterat i den berömda målningen Damen med slöjan. Paret fick tre söner och tre döttrar.

Målade porträtt till hovet i Frankrike

Alexander Roslin blev en mycket uppskattad porträttmålare i Frankrike och fick beställningar till och med från hovet. Ja, han målade själve kungen, Ludvig XV, dock ej efter levande modell. Tavlan, som utfördes på uppdrag av staden Paris, förstördes under Pariskommunen 1871. Även andra medlemmar av den franska kungafamiljen porträtterades av Roslin, samt en rad främmande furstar, bland andra Sveriges Gustav III samt Katarina II av Ryssland. 1767 blev han medlem av Franska akademien och han fick senare också pension av franska staten samt en fri bostad i själva Louvren. Högre än så kunde en konstnärligt begåvad läkarson född i Malmö inte stiga vid den här tiden.

Invald i Svenska konstakademien

1774 till 1775 besökte Alexander Roslin Sverige och blev då invald också i den svenska konstakademien.

Rokokokonstnär djupt rotad i sin samtid

För eftervärlden framstår Alexander Roslin som en skicklig och mycket framgångsrik porträttmålare, djupt rotad i sin samtid. En rokokokonstnär, främst känd för sin förmåga att återge kläder och material. Hans ansikten kan ibland te sig stela och livlösa, vilket delvis måste tillskrivas tidens ideal och delvis konstnärens högt uppdrivna arbetstakt. Dock finns i hans samlade verk också flera mycket vackra målningar som tyder på en förmåga att leva sig in i den porträtterade personens karaktär.

Överlevde franska revolutionen

Under sina sista år fick Alexander Roslin på plats uppleva den stora franska revolutionen. Många av hans beskyddare avrättades under skräckväldet och också för sin egen del hade han anledning att känna oro. Dock klarade han sig och dog en naturlig död i sitt hem 1793. Bouppteckningen visade att Roslin var en av sin tids mest förmögna konstnärer i Frankrike.

Verk på Malmö konstmuseum

Alexander Roslin finns representerad på en lång rad av världens största konstmuseer. På Nationalmuseum i Stockholm finns den berömda Damen med slöjan, samt också porträttet av Gustav III. Malmö konstmuseum äger ett flertal målningar av Alexander Roslin, däribland det sena självporträttet från 1790.

sv