$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Pieter Hartman

Pieter eller Peiter Hartman var tysk men bör ha kommit till Malmö något före 1607, då han fick Malmö stads uppdrag att måla elva kungaporträtt från Valdemar Atterdag till och med Christian den fjärde.

  • 1500/1600-tal

Kungaporträtten är kroppsstora halvfigursbilder målade på trä. Enligt uppgift i dansk litteratur tog Christian den fjärde initiativ till porträtten, som skulle pryda den nyuppförda rådstugan. Hartmans förlagor var Kronborgtapeterna eller rättare sagt de originalmålningar som funnits. Han var inte obekant med dem, eftersom han 1596 hade arbetat med reparationsarbeten på förlagorna.

Kronborgtapeterna

Kronborgtapeterna beställdes 1581 av Frederik den andra och skulle pryda Dansesalen på Kronborgs slott. Ursprungligen var det 43 tapeter med 101 kungar, från sagokungen Dan till Frederiks son, den blivande Christian den fjärde. Förlagorna skapades av målaren Hans Knieper, bördig från Antwerpen. I dag finns femton bevarade, sju på Kronborgs slott och resten på Nationalmuseet i Köpenhamn

Av de elva kungaporträtten är tre särskilt betydelsefulla, eftersom tapeterna gått förlorade. Det är Valdemar den fjärde Atterdag, Drottning Margrethe den första och Christoffer den tredje av Bayern.

Målade altare i S:t Petri kyrka

Hartman målade även högaltaret i S:t Petri kyrka 1609-1611 och också den morian i trä, som skapats av konstnären Statius Otte 1611 och som prydde torgbrunnen på Stortorget i Malmö, den så kallade vattenkonsten (1587-1867).  

sv