$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Erik av Pommern

  • 1382-1459

Erik av Pommern var knappt 15 år gammal när han blev kung över den nordiska unionen Danmark, Norge och Sverige år 1397. Han regerade i över 40 år och fick stor betydelse för Malmö.

Erik av Pommern lät bygga stadens första kastell och en lång stadsmur. Han gav staden dess stadsvapen och han skänkte Malmö dess donationsjordar. Den uppmärksamhet han ägnar Malmö får stor betydelse för stadens utveckling under 1400-talet.

Foto på slott.

Erik av Pommern uppförde år 1434 ett kastell på samma plats som dagens Malmöhus slott. Foto: Matso Pamucina / Malmö Museer.

Införde Öresundstullen

Erik av Pommern hade stora planer för Öresundsregionen. 1429 införde han den så kallade Öresundstullen, en tullavgift för passage genom Öresund. Genom att förstärka Helsingborg och Helsingör kunde han ta upp tull från de fartyg som passerade. Öresundstullen blev mycket inkomstbringande för den danske kungen, och tullen fanns kvar ända fram till mitten av 1800-talet.

Modell av Malmöhus slott.

Modell av Möntergården. Rekonstruktion av Erik av Pommerns kungsgård. Föregångare till Malmöhus, byggd på 1430-talet. Modellen utförd 1975 av Inga Brita Nordin. Foto: Mats Gustavsson / Malmö Museer.

Städer och befästningar

Erik av Pommern grundade Landskrona och han rustade upp och gjorde Köpenhamn till huvudstad år 1417. I Helsingör lät han bygga en befäst borg, Krogen, som låg där Kronborgs slott ligger idag. I Malmö lät han uppföra en kungsgård eller ett kastell, en föregångare till Malmöhus slott, i samband med en utvidgning av stadens befästningsanordningar. Fyra år senare – 1437 – ger han staden Malmö dess nuvarande vapen.

Byggde kastellet där Malmöhus slott står idag

År 1434 köpte Erik av Pommern flera tomter i Malmö. Avsikten var att bygga ett kastell, en befäst gård, vilken uppfördes i stadens västligaste del, i ett hörn av stadsmuren. Här fanns också Västerport, en viktig infart till Malmö. Kastellet byggdes enligt den tidens moderna befästningsteknik. De vita kritstrecksränderna i Malmöhus slotts fasad är spår efter Erik av Pommerns befästa gård. Hit flyttades senare det danska myntverket från Lund omkring 1444.

Ett gammalt mynt.

Mynt från ca 1390-1420 under Erik av Pommerns tid som regent. Foto: Mats Gustavsson / Malmö Museer.

Stadsvapen

År 1437 gav Erik av Pommern Malmö dess stadsvapen. Motivet med det röda griphuvudet i ett vitt fält tog kungen från sitt eget släktvapen. Den pommerska gripen var från början en dynastisk symbol för hertigarna av Pommern i huset Grip. Griphuvudet i Malmö vapen går igen i de väsentligt yngre vapenbilderna för Skånes landskapsvapen. Erik av Pommerns vapenbrev från 1437 finns bevarat och det förvaras på Stadsarkivet.

sv