Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Erik av Pommern

  • 1382-1459

Erik av Pommern var endast 15 år gammal när han blev kung över den nordiska unionen Danmark, Norge och Sverige år 1397. Han skulle få stor betydelse för Malmö.

Erik av Pommern lät bygga stadens första kastell, en stadsmur och han gav staden dess stadsvapen. Han skänkte Malmö dess donationsjordar.

Erik av Pommern hade stora planer för Öresund. Genom att förstärka Helsingborg och Helsingör kunde han ta upp tull på fartyg som passerade. Öresundstullen blev mycket inkomstbringande och bestod ända till mitten av 1800-talet. Erik av Pommern grundade också Landskrona. Han rustade upp och gjorde Köpenhamn till huvudstad år 1417. I Helsingör lät han bygga en befäst borg, Krogen, som låg där Kronborgs slott ligger idag. Under hela sin regeringstid verkade Erik av Pommern för att begränsa den tyska Hansans makt. Detta ledde till stridigheter med Hansan som hade ekonomiska intressen i Östersjöområdet.