$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Hector El Neco

  • 1900-1965

Känd magiker från Malmö som i början av 1900-talet uppträdde för fulla hus både i Malmö och resten av världen.

Nils Sture Hector föddes den 10 april 1900. Hans fader var den i visan omsjungne Lektor Hector Sector, filosofie doktorn och tillika stadskemisten David Stefan Hector. Fadern umgicks med dåtidens kända amatörtrollare, bland andra Baron Cederström och  Hazze Z.

Intresset för magi föddes tidigt

Redan i tidiga år växte Hector El Necos intresse för magikens värld fram. Pappan översatte och bearbetade Hopkin´s bok Magic som fick det svenska namnet Magiens värld och omarbetade och moderniserade — liksom senare också sonen — professor Hoffman´s Trollkonsternas bok. Nils allra första framträdande inför publik skedde i helt egen regi år 1917, när han gick i andra ring på Latinskolan i Malmö. Nils bokade aulan för den hiskeliga summan av 25 kronor. Det blev utsålda hus med 500 elever, som var och en betalade 25 öre. Nettot blev således 100 kronor, vilket var ett fantastiskt gage på den tiden!

Äldre gulnat foto på man som sticker ut huvudet från ett öppet fönster.

Ernst Rolf, Malmö, 1930-tal. Foto: Otto Ohm / Malmö Museer.

sv