$left
$middle

Hur har Öresundsbron påverkat dig?

Öresundbron invigdes år 2000. Broprojektet innebar visioner, upphörande av gränser, möjligheter och framtidstro. Men hur blev det egentligen? Nu undrar vi hur du upplever bron idag.

Öresundsbron sett från ovan. I bakgrunden Köpenhamn.

Öresundsbron stod klar och invigdes år 2000. Många minns den förväntan som låg i luften medan bron byggdes, Skandinaviens största byggprojekt. Vid brofästet kunde folk titta ut och se bron byggas dag för dag, nu skulle Malmö få nära till Köpenhamn, till Europa. Men det fanns även farhågor, många oroades över miljön och om vanliga malmöbor verkligen skulle använda sig av bron.

Möjligheter och farhågor

Åren 1998–1999 intervjuades ett 70-tal personer från båda sidor sundet kring hur de trodde att bron skulle förändra bland annat handel, turism och nöjeslivet i regionen. Skulle Malmö nu bli en del av Köpenhamn och i så fall på vilket sätt? Hur skulle det bli med detaljhandeln, skulle den öka eller minska? Och språket, skulle vi förstå varandra? Stämde stereotyperna som svenskarna hade om danskarna, och vice versa? Samtidigt talade många om hur Skåne faktiskt varit danskt och att vi hade en gemensam historia i mycket.

Hur blev det?

Broprojektet innebar visioner, upphörande av gränser, möjligheter och framtidstro. Men hur blev det egentligen? Nu undrar vi hur du upplever bron.

Skicka in ditt svar via länken. Vi tycker att alla svar är viktiga, men du väljer själv vilka frågor du vill svara på.

Du är framtidens historia!

Kontakta oss

Malmö museum

Telefon:
040-34 44 00
Postadress:
Malmö museum Malmö museum 205 80 Malmö
sv