$left
$middle

Besöka Bulltofta

Bulltofta rekreationsområde är ett härligt naturområde. Idag består området av omväxlande natur med skog, vatten, ängar och kullar med ett rikt djur- och växtliv. Här finns också traditionell park, koloni- och odlingslotter och inte minst bra möjligheter till idrotts- och friluftsaktiviteter.

  • Motionsspår
  • Utomhusaktiviteter
  • Grillplatser
  • Utomhusgym

Förutom de olika motions- och promenadspåren finns bland annat ett motionscenter, ett utegym, olika bollplaner,  minigolfbana, tennisbana, discgolfbana och en raststuga.

Tänk på:

  • Dammar finns i området, så håll uppsikt över era barn.
  • Hundar ska vara kopplade inom rekreationsområdet under hela året.
  • Cykling är endast tillåten på cykelvägarna.
  • Bil-, motorcykel- och mopedkörning samt ridning är förbjudet i rekreationsområdet.

Kontakta oss

sv