$left
$middle

Hitta hit

Buss

Buss nummer 6 och 31 stannar på hållplatsen Ulricedal, alldeles i närheten av Bulltofta motionscenter. Läs mer på skanetrafiken.se

Bil och parkering

Det finns gott om gratis parkeringsplatser intill Bulltofta motionscenter. Parkeringen 4 timmar med p-skiva. Det finns även en parkering i östradelen av parken vid Toftanäsvägen.

Cykel

Bulltofta rekreationsområde nås via Malmös cykelvägnät. Information om cykelvägarna hittar du i Malmös cykelkarta (pdf, 21.9 MB). Malmös cykelkarta Pdf, 21.9 MB..

sv