$left
$middle

Cirkusplatsen

Centralt placerad i rekreationsområdet finns en cirkusplats. Platsen används bland annat som cricketplan, men föreningar kan också bokar cirkusplatsen via fritidsförvaltningens lokalbokning. LÄNK?