$left
$middle

Parken

Malmö stad strävar efter att Bulltofta ska bli en miljöskuldfri park. Genom en rad olika åtgärder bedriver man en ekologiskt uthållig parkskötsel i Bulltoftaparken.

På ett tidigt stadie bestämde man att all skötsel skulle ske på mekanisk väg utan användning av kemiska bekämpningsmedel. Sedan 2005 har försök pågått i Bulltoftaparken med att klippa gräset med hjälp av häst. Förutom att erbjuda ett miljövänligt gräsklippningsalternativ, gynnar hästen den biologiska mångfalden genom att exempelvis underlätta fröspridning.

I Bulltoftaparken släpps dessutom varje vår ett antal kor på bete. De ersätter gräsklipparen så att parken inte växer igen. Dessutom bidrar de till en större biologisk mångfald. Djuren som betar i parken är kvigor av rasen Charolais. De är snälla och lugna, men vill bli lämnade i fred. Besökarna är välkomna in i hagarna där djuren finns, men korna får inte matas och hundstadgan ska respekteras, det vill säga att inga hundar får släppas lösa.

Detta är gjort hittills

 • Större delen av  kortgräsytor klipps med häst.
 • Större delen av ängsytorna slås med häst.
 • Grusytor sladdas med häst.
 • Allt gallringsvirke ligger kvar i gallrade ytor, riset flisas och sprutas in i planteringsytorna.
 • Alla arbetstransporter sker antingen med biogas eller eldrift.
 • Försök med solcellsdriven belysning.
 • Sopsortering (första platsen i Malmö på allmän mark).
 • Betesdrift med kor på en yta av 10 ha (skog- och ängsmark).

Detta är på gång

 • Fortsatt utveckling av energisnål parkbelysning.
 • Komplettering av exotiska träd i arboretet.
 • Utmärkning av arboretets olika världsdelar.
sv