$left
$middle

Lugna slingan

Välkommen till Lugna slingan!
Här följer du pusslets väg.
Längs vägen finns bänkar och en grillplats.

Hela slingan går delvis på gräs och delvis på hårdgjort grus. Den är markerad med mörkblå pilar. Kortaste vägen till grillplatsen är rakt fram på hårdgjord grusväg (vita pilar).

Vid grillplatsen hörs trafikbrus.

Längs slingan finns möjlighet att korta av den genom smitvägar markerade med vita pilar.

När pusslet är fullt vänder slingan tillbaka mot start. Slingan är 1 kilometer lång i sin helhet om du går vägen förbi grillplatsen. Du kan gå slingan åt båda hållen.

Karta över Lugna slingan

Karta över Lugna slingan

Vi vill gärna ha dina synpunkter på Lugna slingan

1. Jag besökte Lugna slingan:
1. Jag besökte Lugna slingan:

3. Hur nöjd är du med ditt besök av Lugna slingan?
3. Hur nöjd är du med ditt besök av Lugna slingan?Skatta ditt svar mellan 1-3, där 1 är inte alls nöjd och 3 är mycket nöjd.
4. Var det något som du och dina eventuella medföljare saknade vid ert besök vid Lugna slingan?
4. Var det något som du och dina eventuella medföljare saknade vid ert besök vid Lugna slingan?
sv