$left
$middle

Bokskogen i Torup - Malmömark i Svedala

I Svedala kommun ligger ett stycke Malmö. Malmö stad köpte nämligen in Bokskogen i Torup för Malmöbornas rekreation 1970. En del av Bokskogen är dessutom naturreservat.

2019 blev en del av Bokskogen i Torup naturreservat. Här kan du träffa på sällsynta insekter som behöver gammal ved för att trivas. Har du tur kan du få syn på taggbocken eller bokblombocken, för att nämna några. Områdets ädellövskog är viktig för såväl insekter som fladdermöss och lavar. Skogen domineras av bokar - en del över 150 år gamla - men även ek, ask, al och andra lövträd. Våtmarkerna i området bidrar också till den biologiska mångfalden. I skogen växer vitsippa, gulsippa, skogsviol och gulplister omväxlande med bladrosetter av skogsbingel.

Insekten taggbock på barken av ett träd.

Taggbock. Foto: Andreas Malmqvist

Ett eldorado för fladdermöss

Här finns också 11 av landets 19 fladdermusarter. Detta gör Bokskogen i Torup till ett av Sveriges artrikaste områden för fladdermöss. I området har de ovanliga arterna fransfladdermus och barbastell hittats vid en inventering.

Omtyckt rekreationsområde

Som du säkert vet är Bokskogen ett omtyckt rekreationsområde, inte bara för Malmöbor utan för många människor som bor i närheten. Själva naturreservatet utgör en del av rekreationsområdet och är cirka 180 hektar stort.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv