$left
$middle

Fåglar, fladdermöss och härlig grönska i Hammars park

Hammars park är en av Malmös bästa parker för fåglar. Ta dig hit en förmiddag på våren och lyssna på all fågelsång och lockläten. Det är inte alltid så lätt att se de skönsjungande sångarna men lyssna och njut. Har du kikare så ta med den.

Att Hammars park är en så bra plats för fåglar är för att parken är väldigt varierad, med öppna gräsytor, halvöppna områden med gamla träd och tätare träd- och buskvegetation. Hammars park ligger också nära havet så hit kan man med lätthet gå och få syn på andra och fler fåglar.

Även fladdermöss trivs i parken, här har man vid inventeringar hittat 8 olika sorters fladdermöss. Fladdermössen vill också ha variationen som parken erbjuder och också ett rikt skafferi med insekter som fladdermössen och många fåglar äter.

Om du går i Hammars park kan du lägga märket till att det finns både fågel- och fladdermusholkar här.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv