$left
$middle

Malmös nyaste naturreservat är Klagshamnsudden

Klagshamnsudden är Malmös nyaste naturreservat. Här finns mycket att upptäcka. Inne i skogen, nära havet, finns en fin gång- och cykelväg. Längs den kan du njuta av utsikten över havet och bron.

Vid gång- och cykelvägen i skogen, Badstigen, finns ett tillgänglighets-anpassat fågeltorn. På andra sidan av Badstigen går det spångar genom hagar med kor. Det går bra att gå här men låt korna beta i fred. Korna är här som naturvårdare, vi vill inte att marken ska växa igen och biologisk mångfald gå förlorad.

En flora med över 500 arter

Det kalkrika underlaget har skapat en intressant flora med flera kalkälskande, sällsynta arter. Här finns bland annat orkidéerna kärrknipprot, nästrot, ängsnycklar och tvåblad. Mer än 500 olika blommor och örter har hittats på udden och många av dem är väldigt ovanliga och rödlistade. I skogen finns gammal oxel, alm, rönn och några lönn- och pilarter och det är här du kan leta efter den vackra sälgskimmelfjärilen.

Bin och myror i mängder

Uddens varierande natur gör att här också finns många olika insekter. Här har man hittat över 80 olika arter av bin och 11 arter av myror. Här finns också flera fjärilsarter som är beroende av en särskild värdväxt, en av dem är det utrotningshotade vita stråflyet som är beroende av rörsvingel.

Dammar hjälper paddorna på udden

Den ovanliga grönfläckiga paddan finns också här. Här har skapat flera mindre dammar för att gynna paddan. Dammarna ligger om man går från ridanläggningen ut mot havet.

Fladdermössen trivs i ormrådet

Klagshamnsområdet har också många olika sorters fladdermöss. Här har sex arter hittats: vattenfladdermus, mustaschfladdermus, stor fladdermus, dvärgfladdermus, trollfladdermus och nordisk fladdermus.

Här kan man också se däggdjur som bland annat fälthare, rådjur, igelkott, rödräv, grävling och småvessla.

Dammarna bidrar till det varierade djurlivet

Det finns två djupa dammar, som är gamla kalkbrott som blivit vattenfyllda. I den större, Stora Kalkbrottssjön, kan man ofta se smådopping, skäggdopping och gråhakedopping. På vintern rastar tusentals viggar här tillsammans med bland annat bergand och brunand.

Här i sjön finns också, som enda ställe i Sverige, den sällsynta pansarflagellaten, Peridiniopsis borgei. Den lär du inte se men kul att veta att det bor så sällsynta flagellater här. Pansarflagellater är pyttesmå och encelliga med ett hårt hölje av cellulosaplattor och det är därför de kallas pansarflagellater.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv