Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn

Malmö stad och Köpenhamns kommun har sedan januari 2012 undersökt möjligheterna att bygga en Öresundsmetron. En tunnelbana mellan städerna.

Utredningarna delfinansieras av EU:s Interreg-program Öresund-Kattegatt-Skagerrak. Projektet är del av den gemensamma trafiköverenskommelsen i Greater Copenhagen-samarbetet.

Vill du ha nyheter och inbjudningar om Öresundsmetron?

Anmäl dig här för att få nyheter om Öresundsmetron!

När du svarar på formuläret lagras de personuppgifter du lämnar i en databas och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du samtycker också till att få information sänd till dig rörande Öresundsmetron. Vill du veta mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter, gå in på malmo.se/personuppgifter

 

Emmy Harlid Westholm

E-post: emmy.harlidwestholm@malmo.se
Telefon: 040-34 10 00

Senast ändrad: 2020-10-09 13:56