Oxievångsskolan

Bild på Oxievångsskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Nu är ansökan till musikprofil årskurs 7 inför läsåret 2022/2023 öppen!

Välkommen med din ansökan till och med 5 oktober.

På Oxievångsskolan arbetar vi med Varje elevs bästa skola i fokus.

Oxievångsskolan har ca 800 elever, fördelat i två byggnader. Verksamheten erbjuder undervisning i förskoleklass till och med årskurs 9 samt fritidshem. Skolans organisation består av årskursindelade arbetslag vilket möjliggör kontinuitet, trygghet och goda förutsättningar för elevens lärande och utveckling. Skolbibliotek, digitalisering och vårt gemensamma lärande står i fokus hos oss.

Hos oss hittar du två skolbibliotek med skolbibliotekarier, ett välorganiserat elevhälsoteam och elevkoordinatorer, undervisning som främjar din digitala kompetens, goda idrottsmöjligheter samt en grön och vacker utemiljö som används i undervisningen.

Skolan erbjuder musikprofil i årskurserna 7 till 9, som ingår i Grundskoleförvaltningens profilskolor.

Tillsammans med polis, Räddningstjänst och MFF erbjuder vi idrottsinriktning under elevens val i årskurserna 7 till och med 9.

Snabbval till skolans sidor

Senast ändrad: