$left
$middle

Sorgenfri

Med sitt centrala läge och spännande kombination av industriellt arv och kreativa verksamheter, håller området på att utvecklas till en unik stadsdel. Utbyggnaden av de norra delarna av Sorgenfri omfattar runt 2 500 nya bostäder.

Först ut i omvandlingen av Sorgenfri är det tidigare storkvarteret Spårvägen. I början av år 2021 finns det cirka 700 bostäder i området.
Två projekt har kommit halvvägs och sedan kvarstår ett antal radhus med byggstart 2022.

Innehåll