فرهنگ و اوقات فراغت

در مالمو کارهای بسیاری می‌توان انجام داد. می‌توان به دامان طبیعت رفت یا به یک کتابخانه، می‌توان با دیگران به ورزش دسته جمعی پرداخت یا به موزه و تئاتر رفت یا این که شنا کردن یاد گرفت.

مرکز هم‌پیوستگی

پذ یرش ساعات کاری

.دوشنبه-جمعه ساعت 08.00-12.00 و 12.45-16.00

آدرس: Sallerupsvägen 11 D

پذیرش، تماس
تلفن: 040346030

زمان برای بازدید و مشاوره تلفنی
دوشنبه، پنج‌شنبه ساعت 14.00-16.00 ، سه‌شنبه، چهارشنبه و جمعه ساعت 09.00 –11.00

تلفن: 040343555

پست الکترونیک: integrationscenter.asf@malmo.se

fa