فرهنگ و اوقات فراغت

در مالمو کارهای بسیاری می‌توان انجام داد. می‌توان به دامان طبیعت رفت یا به یک کتابخانه، می‌توان با دیگران به ورزش دسته جمعی پرداخت یا به موزه و تئاتر رفت یا این که شنا کردن یاد گرفت.

مرکز هم‌پیوستگی

ساعات کار:
دوشنبه-جمعه ساعت 09.00-12.00 و 13.00-15.00.

آدرس:
Föreningsgatan 7B, طبقه 3

مشاورۀ تلفنی

تلفن: 040343555

أوقات تماس تلفنی:
دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه ساعت 13.00-15.00 چهارشنبه ساعت 10.00-12.00.

پذیرش، تماس

تلفن: 040341994

أوقات تماس تلفنی:
دوشنبه-جمعه ساعت 08.00-12.00 و 13.00-16.00

پست الکترونیک: integrationscenter.asf@malmö.se

fa