Maryhills förskola

Barn på Maryhills förskola i Fosie.

Maryhills förskola är en förskola med nytänkande arkitektur och en öppen spännande lärmiljö. Förskolan har plats för drygt hundra barn. Här finns många gemensamma utrymmen som torgen, sandrummet, ateljéerna, stora byggen, biblioteket och vattenleksrummet som barnen och pedagogerna turas om att använda. Ute på den stora, fina kuperade gården finns många mötesplatser som utmanar både det lilla och stora barnet.

Barnen på Maryhill är indelade på sju hemvister. På Maracasen, Tamburinen, Fiolen, Harpan är barnen 1-3år. På Gitarren och Trumman är barnen 3-4år och på Pianot 5-6 år.

Maryhills förskola strävar efter att alla barn som lämnar förskolan bär med sig:

ett utvecklat, nyanserat talspråk, ordförråd, och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

en förmåga att bygga, skapa, och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

en glädje och självständighet och en tillit till sin egen förmåga

Är du nyfiken på att besöka Maryhills förskola? Välkommen att boka tid för ett besök, så visar vi gärna er runt.

"Verksamhetsutvecklingsdagar: 26/1 samt 27/4 2018. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:

 Harpan: 0733-24 24 67

Fiolen: 0733- 24 26 50

Tamburinen: 0766-36 83 76

Maracasen: 0732-02 17 28

Gitarren: 0733- 24 26 73

Trumman: 0733- 24 25 96

Pianot: 0731-46 74 58

Senast ändrad: 2017-11-11 08:05