Maryhills förskola

På Maryhills förskola finns sex avdelningar: Harpan, Fiolen och Gitarren för 1–3-åringar och Trumman, Maracasen och Tamburinen för 3–6-åringar. Maryhills förskola ligger nära Fröviks förskola. Vi arbetar mycket tillsammans och tar del av varandras kompetenser.

Om förskolan

Barns inflytande, pedagogisk dokumentation, språkutveckling, värdegrund och professionalitet är viktiga ledord för oss. Vi lägger stor vikt vid de pedagogiska miljöerna som vi anpassar efter barnens intressen. Hos oss finns bland annat sinnesrum, ateljé, studio, bibliotek och vattenleksrum. På förskolans ”torg” möts och sammanstrålar barn och pedagoger från alla avdelningar och arbetar med sina pågående projekt. Vi har en härlig, kuperad gård.

Utbildning i förskolan

På Maryhills förskola har vi ett undersökande och utforskande arbetssätt och ger barnen inflytande över sin vardag. Vi använder ett pedagogiskt årshjul, som innebär att vi varje år startar projekt med en uppstartsvecka som följs av en 5-veckorsperiod (observationsveckor) då vi bjuder in barnen till olika aktiviteter, kopplade till det tematiska projektet. På förskolan har vi ett barnråd som en del av förskolans demokratiska uppdrag. Genom barnrådet får alla barn på förskolan tycka och tänka i frågor som rör till exempel miljön ute och inne på förskolan, aktiviteter och mat på förskolan.

En dag på förskolan

Tillsammans med Fröviks förskola öppnar vi på Maryhills förskola klockan 6.15. Klockan 07.30 delar vi på oss och öppnar upp varje avdelning. Klockan 8.00 serveras frukost på respektive avdelning. Klockan 9.00 startar varje avdelning dagen med högläsning och därefter delar avdelningarna in sig i sina projektgrupper. Under förmiddagen har vi undervisning både inomhus och utomhus. Klockan 11.15 serveras en varierad och näringsrik lunch på respektive avledning.

Efter lunchen sover de yngre barnen utomhus på vår atriumgård och de äldre barnen har uppevila inomhus eller utomhus. Klockan 13.00 fortsätter de äldre barnen sitt projektarbete, både inomhus och utomhus. Vi äter mellanmål klockan 14.15. Oftast erbjuds barnen utevistelse även efter mellanmålet. Klockan 16.30 slår vi ihop oss med Fröviks förskola och stänger på Maryhills förskola 17.00.

Introduktion och inskolning

På Maryhills förskola tillämpar vi föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du som förälder är med på förskolan den första veckan, till exempel 9–14. Du är aktiv genom att byta blöja, hjälpa ditt barn vid lunchen, leka med och trösta ditt barn. Genom att du är med och deltar i verksamheten får du kunskap om hur en dag på förskolan kan se ut, och vi pedagoger får möjlighet att lära känna både ditt barn och dig. Du kan berätta vad ditt barn tycker om/inte tycker om och vilka rutiner ni har hemma. Räkna med att inskolningen tar cirka två veckor, men vi anpassar oss efter ditt barn.

Kommunikation med vårdnadshavare

Du som förälder är viktig för oss och du är alltid välkommen att delta i verksamheten tillsammans med ditt/dina barn! Vi bjuder in vårdnadshavare flera gånger per termin till olika sammankomster som vernissage, drop in och föräldraträff. Förskolan har ett föräldraråd som består av frivilliga föräldrarepresentanter. Här lyfts frågor som till exempel rör den pedagogiska verksamheten, förslag på gemensamma aktiviteter med mera.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor Mikael Carlberg. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 6 september 2023
  • 10 november 2023

Våra avdelningar

Harpan: 0733-24 24 67
Fiolen: 0733- 24 26 50
Tamburinen: 0766-36 83 76
Maracasen: 0732-02 17 28
Gitarren: 0733- 24 26 73
Trumman: 0733- 24 25 96

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

sv