Maskrosens förskola

Maskrosens förskola ligger på Värner Rydénskolans område och har 70 platser som är fördelade på två storavdelningar, Solen/Regnbågen för barn som är 1-3 år och Stjärnan/Månen för barn som är 3-5 år. Innemiljön är ljus och rymlig och barnens lek och lärande står i fokus. Miljön förändras regelbundet för att stimulera barnens lust och nyfikenhet att lära. Barn och föräldrar ska känna sig viktiga, delaktiga och trygga på förskolan.

Barnen delas in i mindre grupper under dagen beroende på deras intresse och/eller förskolans planerade aktiviteter. Att uppmuntra och stärka barnens inflytande är en viktig del i verksamheten.

Verksamhetsutvecklingsdagar: 11/9 samt 8/12, 2017 Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Månen: 072-182 78 89. Den avdelning som vi öppnar och stänger på


Stjärnan: 073-852 29 02


Solen: 072-182 78 83


Regnbågen: 073-852 29 01

Förskolans sidor

Om Maskrosens förskola

Senast ändrad: 2017-06-21 14:01