Maskrosens förskola

Maskrosens förskola ligger på Värner Rydénskolans område och har fyra avdelningar; Solen, Regnbågen, Stjärnan och Månen. Innemiljön är ljus, rymlig och kreativ och barnens lek och lärande står i fokus.

Vi strävar efter ett projekterande arbetssätt där barnens intresse, tidigare erfarenheter och lust att lära är utgångspunkten för undervisningen. Barn och föräldrar ska känna sig viktiga, delaktiga och trygga på förskolan.

Vid frågor om förskolan, inskolning och besök på förskolan, vänligen kontakta vår förste förskollärare.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 10 februari 2023
  • 12 maj 2023

Kontakta oss

Maskrosens förskola: 0721-82 78 89, 0721-82 78 83

Månen: 0721-82 78 89
Stjärnan: 0723-93 98 32
Regnbågen: 0738-52 29 01
Solen: 0721-82 78 83

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv