Maskrosens förskola

Maskrosen förskola ligger på Värner Rydénskolans område. På vår förskolegård finns plats för spännande utelek och vi ger oss gärna ut på upptäcksfärd till lekplatser och parker i närområdet.

Om förskolan

På Maskrosens finns det fyra avdelningar som är åldersindelade, två avdelningar för yngre barn och två avdelningar för de äldre barnen.

Innemiljön på förskolan är ljus, rymlig och kreativ. Vi har en egen avskild gård med plats för spännande utelek, slingor att cykla på och sandlådor att leka i. Här finns träd, buskar och utrymme för fantasifulla lekar. Närområdet har många fina lekplatser och parker dit vi gärna går och utforskar naturen tillsammans.

Utbildning i förskolan

Hos oss på Maskrosen lägger vi stort fokus på barns språkutveckling/flerspråkighet och det är något som vi arbetar med hela dagen. Detta gör vi i dialog med barnen, i barnens lek, med hjälp av rim och ramsor, sånger, lekar, berättande och läsning. Skapande verksamhet som att måla, modellera och konstruera är också vanliga inslag på förskolan.

Vi arbetar också utforskande med utgångspunkt i barnens intresse, funderingar och nyfikenhet. Barnen ska få upplevelser som stimulerar deras fantasi, kreativitet och förmåga att leka.

En dag på förskolan

På Maskrosen öppnar vi klockan 6.15. Vi börjar tillsammans innan vi delar upp oss på respektive avdelning. Klockan 08.00 äter vi frukost.

Under dagen erbjuds barnen olika aktiviteter, utbildning och undervisning utifrån förskolans läroplan, barnens eget intresse och behov. Vi är både inne och ute.

Lunch äter vi klockan 11.15.

Klockan 14.00 har vi mellanmål och vid 15.30 slår vi ihop avdelningarna för att avsluta dagen tillsammans. Förskolan stänger kl. 17.30.

Introduktion och inskolning

Inskolningen pågår två veckor och upplägget anpassas efter barnets behov. En av pedagogerna kommer att vara särskilt ansvarig för ditt barns inskolning, men hela personalgruppen deltar i inskolningen av alla nya barn. Du som vårdnadshavare känner ditt barn bäst och sitter på värdefull information för oss. Vi kommer att fråga vad ditt barn är van vid, vad barnet tycker om att leka med, hur barnet vill bli tröstat och så vidare.

Målet med inskolningen är att du ska ha god insikt i verksamheten och veta vad ditt barn upplever på förskolan. Du får också chans att lära känna pedagoger och barn på avdelningen.

Kommunikation med vårdnadshavare

Under läsåret bjuder vi in till olika former av samverkan med vårdnadshavare. Det kan vara drop in, föräldramöte eller liknande. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Vi erbjuder också ett utvecklingssamtal varje år. Om du som vårdnadshavare har behov av fler utvecklingssamtal eller samtal så är det bara att säga till.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor Marie Järnström eller förste förskollärare Maria Landby. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 15 september, 2023
  • 17 november, 2023

Våra avdelningar

Månen: 0721-82 78 89
Stjärnan: 0723-93 98 32
Regnbågen: 0738-52 29 01
Solen: 0721-82 78 83

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv